Gorssel.nl

Gorssel.nl is een populaire laagdrempelige website voor iedereen uit Gorssel en voor de bezoekers van ons dorp. Gorssel.nl biedt  alles van, voor en door Gorssel. Een complete agenda, actualiteiten, een prikbord, veel foto’s, een compleet overzicht van alle verenigingen, ondernemers en (zorg)instellingen, ideeën voor uitstapjes, wandel- en fietstochten en toeristische informatie.

De site is in januari 2012 in gebruik genomen en wordt inmiddels ongeveer 600 keer per dag bezocht door 9.000 unieke bezoekers (unieke IP adressen op maandbasis).De website draagt bij aan de samenhang en levendigheid in Gorssel. Het is een hulpmiddel voor Gorsselnaren om elkaar te leren kennen en te helpen en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Modern noaberschap dus. Gorssel is een actief en vitaal dorp en dat laat Gorssel.nl zien. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, en met deze site worden zoveel mogelijk mensen betrokken bij de vele activiteiten in ons dorp.

Gorssel.nl richt zich ook op de bezoekers van ons dorp en omgeving. Sommige dingen uit de agenda zijn natuurlijk ook leuk voor toeristen, en in de rubriek Erop uit staan tientallen ideeën voor uitstapjes, wandelen, fietsen, etc.

Het idee voor de website is afkomstig van een werkgroep ‘participatie’ van een aantal betrokken Gorsselnaren en toenmalige wethouder Wilma Heesen. Die hebben aan de Dorpsraad gevraagd een website voor Gorssel op te zetten. Met dat idee is de Dorpsraad we enthousiast aan de slag gegaan, maar direct na de start in januari 2012 is het beheer en de inhoud van de site overgedragen aan een onafhankelijke redactie.

Voor de bouw en promotie van de website hebben de gemeente en de Dorpsraad ieder een bedrag van € 1.500 bijgedragen. De jaarlijkse kosten worden gefinancieërd door de Dorpsraad. Door het vele vrijwilligerswerk is dat overigens een bescheiden bedrag.Gorssel.nl en daarbij horende social media worden beheerd door een team van ongeveer 10 vrijwilligers en staat redactioneel los van de Dorpsraad. De Dorpsraad gaat dus niet over de inhoud van de website en is daar ook niet verantwoordelijk voor.

Gorssel.nl staat los van de eigen site van de Dorpsraad www.dorpsraadgorssel.nl
De Dorpsraad heeft net als de meeste verenigingen, instellingen en bedrijven haar eigen site waar u nu bent: www.dorpsraadgorssel.nl   Op deze eigen site vertelt de Dorpsraad over haar activiteiten en doelstellingen, wordt verantwoording afgelegd naar leden en achterban. We schrijven wat we vinden van dingen en waar we aan werken.
Net als andere instellingen, clubs en bedrijven stuurt de Dorpsraad soms berichten naar de redactie van Gorssel.nl, net zo als dat we dat doen naar De Gids, Berkelbode en De Stentor.