Zutphense biomassacentrale ook voor Gorssel van belang

Op 13 oktober 2014 is er een informatiebijeenkomst in het Hart in Eefde over de plannen voor een biomassacentrale op de voormalige vuilstort in Zutphen langs het Twentekanaal. Het 30 meter hoge en 40 meter brede gebouw zal ook in het buitengebied van Gorssel zichtbaar zijn en het aantal verkeersbewegingen met zware vrachtwagens zal ook in Gorssel een rol spelen.

Het gemeentebestuur van Zutphen is enthousiast over deze plannen. Het bedrijf, Biomassacentrale Zutphen B.V. heeft al een omgevingsvergunning aangevraagd en een aantal raadsleden en wethouder Annelies de Jonge laat zich voorafgaand aan procedures en inspraakrondes zeer enthousiast uit over het plan in de pers.

Tijdens een eerdere voorlichtingsbijeenkomst in Zutphen zijn een aantal onjuistheden verkondigd, die vervolgens werden herhaald door de lokale politici. Bijvoorbeeld over het aantal vrachtwagens voor de aanvoer van hout en over vergelijkbare centrales die reeds in bedrijf zouden zijn.

De plannen passen in verduurzaming van de samenleving en binnen het streven van de gemeente Zutphen om energieneutraal te worden. Maar er rijzen ook grote twijfels. Bijvoorbeeld over de technologische haalbaarheid van de zeer innovatieve centrale, over de belasting voor de omgeving (het aantal verkeersbewegingen), over de beschikbaarheid van de houtpallets en over eerdere projecten van de betrokken ondernemers (failliete centrale in Veendam).

De Dorpsraad Eefde heeft met een inwoner van Zutphen het plan bestudeerd en op Gorssel.nl is naar aanleiding daarvan een kritisch artikel verschenen. 

In ieder geval is er voldoende aanleiding voor kritische vragen en voor een gedegen onderzoek naar het plan en de initiatiefnemers.

Op 13 oktober a.s. vanaf 20.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats in Het Hart in Eefde over de plannen voor de centrale. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Zutphen.

Gorssel, 7 oktober 2014