Wethouder Bussink noemt berichten over restauranttoren misverstand

Zoals in ons nieuwsbericht van 28 oktober 2013 gemeld heeft de Dorpsraad in een brief aan wethouder Bussink zijn bezorgdheid uitgesproken over het plan van ondernemer Van der Most voor een mobiele uitkijktoren met restaurant, te plaatsen in de gemeente Lochem. Daarbij werd een locatie in Gorssel genoemd ‘naast het nieuwe museum’. Ook de welwillende reactie van wethouder Bussink op dat plan werd in de brief een onaangename verrassing genoemd.

De wethouder heeft in een reactie aan de Dorpsraad laten weten dat de berichtgeving in de media op een misverstand berust. Hij stelt inderdaad enthousiast te zijn over het feit dat Lochem wellicht de primeur zal krijgen als locatie voor het mobiele restaurant. Volgens de wethouder is in de media echter de indruk gewekt dat hij blij zou zijn met een mobiel restaurant naast het museum van de familie Melchers. Volgens Bussink is dat een misverstand: “Het ‘naast’ in figuurlijke zin is in sommige media helaas uitgelegd als letterlijk ‘naast’ het museum. Dit is echter niet juist. Een geschikte locatie moet immers nog gevonden worden”. De wethouder betreurt het dat dit zo in de media is uitgelegd.

De Dorpsraad stelt in zijn reactie op het antwoord van de wethouder dat het goed is, gezien de reacties in Gorssel, om zaken uit te leggen en recht te zetten. Het standpunt van de Dorpsraad, dat gebaseerd is op het Dorpsplan 2013-2017 en op de Structuurvisie, is nu in ieder geval duidelijk. Een locatie in Gorssel is niet gewenst.
 

Gorssel, 29 oktober 2013