Gemeente blijft na stevige kritiek langer publiceren in weekblad

Na veel bezwaren, onder meer van de Dorpsraad Gorssel, heeft de gemeente besloten langer de officiële bekendmakingen zoals vergunningen te blijven publiceren in de Berkelbode of ander huis-aan-huisblad. Dat zal nog zeker twee jaar het geval zijn. Daarnaast zal de gemeente vanaf 1 januari a.s. deze bekendmakingen digitaal aanbieden via www.officielebekendmakingen.nl

Aanvankelijk wilde de gemeente Lochem in 2014 nog slechts een samenvatting van de officiële berichten publiceren via de Berkelbode en daarna in het geheel niet meer. Daarop is veel kritiek gekomen, o.a. van de Dorpsraad Gorssel, maar ook van een aantal andere dorpsraden, de Ouderenbond ANBO en de WMO-Raad. Het college had vorige maand, zonder overleg met dit soort belangenorganisaties, dit reeds besloten en ter goedkeuring voorgelgd aan de gemeenteraad. Het college heeft nu een aangepast voorstel aangeboden aan de raad, die hierover naar verwachting op 11 november a.s. een besluit zal nemen. 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari a.s. verplicht dit soort bekendmakingen digitaal aan te bieden. Daarop richtte die kritiek zich dan ook niet, maar men vindt dat de bekendmakingen langer tevens in een huis-aan-huisblad moeten worden vermeld.

In 2014 en 2015 zullen de bekendmakingen dus wekelijks via een huis-aan-huisblad worden gepubliceerd en digitaal via www.officielebekendmakingen.nl. De digitale bekendmakingen gelden dan wel als het officiële, rechtsgeldige kanaal.

Het voornemen is verder om  het gebruik van de digitale bekendmakingen te monitoren en halverwege 2015 onderzoek te doen naar het gebruik en de waardering van beide kanalen, zodat desgewenst een nieuwe afweging kan worden gemaakt.

Gorssel, 9 november 2013