PHS-GON: Uitstel besluitvorming, petitie en penningmeester gevraagd

De Dorpsraad Gorssel is druk betrokken bij het brede verzet tegen de plannen van de overheid voor intensivering van het goederenvervoer per spoor in Oost Nederland. De Dorpsraad is zelf actief hiermee (zie bijvoorbeeld eerdere nieuwsberichten over de zienswijzen die wij hebben ingediend tegen deze plannen) als via het RONA.

Afgelopen dinsdag 19 november heeft het RONA namens alle aangesloten dorpsraden, wijkraden en dergelijke een petitie aangeboden aan staatssecretaris Mansfeld met het verzoek zich nog een te beraden over haar heilloze weg. Het bestaande spoor in oost Nederland is niet geschikt, en kan ook niet geschikt gemaakt worden voor intensief goederenvervoer.

Juist vorige week heeft de staatssecretaris bekend gemaakt, dat ze haar tracébesluit uitstelt met een half jaar, tot juni 2014. Dat is al de tweede keer dat ze haar besluit uitstelt. Ook heeft zij (al eerder) besloten, dat de MER van april 2013 onvoldoende is en moet worden uitgebreid. En nu heeft zij daarenboven besloten dat die uitgebreide en verbeterde Milieu Effect Rapportage (over de keuze en effecten van vier mogelijke goederenspoortrajecten in Gelderland en Overijssel) door de belanghebbenden mag worden voorzien van zienswijzen.

Zeer recent heeft het Landdeel Oost (samenwerkingsverband Gelderland en Overijssel) samen met het Rotterdamse Havenbedrijf bekend gemaakt dat ze de huidige plannen maar moeizaam vinden gaan en geen structurele oplossing vinden voor GON. Zij opteren nu voor een nieuwe, dedicated, spoorlijn bijvoorbeeld langs een snelweg, als aftakking van de Betuwelijn. Beter, veiliger, en minder hinder voor de omgeving, denken ze. Ze willen een onderzoek naar die mogelijkheid.

We zijn hier dus nog niet klaar mee! Er valt nog veel te onderzoeken en te bewaken.

In dit verband is RONA op zoek naar vervanging in het bestuur; zij doet een oproep voor een nieuwe penningmeester.

Geïnteresseerd? Meld u via de Dorpsraad Gorssel, Paul Wiegerinck, tel 0575-493976, Stuur e-mail .

Meer:

Gorssel, 22 november 2013