Prettige kerstdagen en alle goeds voor 2014

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Gorssel wenst u fijne feestdagen en veel voorspoed in 2014.

Bedankt dat u ook in het afgelopen jaar met uw lidmaatschap de Dorpsraad heeft gesteund. Ook kregen we veel suggesties, vragen en constructieve kritiek van u. Daar zijn we blij mee en we proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Bent u nog geen lid?
Mogen wij een suggestie doen voor een goed voornemen voor het nieuwe jaar? Word lid van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. Met uw lidmaatschap wordt ons draagvlak vergroot, waardoor we meer invloed hebben bij de gemeente Lochem en andere instanties. Ook geeft het ons meer mogelijkheden voor eigen initiatieven voor ons mooie dorp!
De contributie bedraagt € 10,- per huishouden.  
U kunt on-line via deze website lid worden. Meld u direct aan; de contributie gaat in per 1 januari 2014.

Ook volgend jaar zullen het bestuur en de verschillende werkgroepen zich weer inspannen om de belangen van de inwoners van Gorssel en daarbij horend buitengebied zo goed mogelijk te behartigen. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk het begin dit jaar vastgestelde Dorpsplan Gorssel 2013-2017.

Gorssel, 22 december 2013