Voorbereiding voor Structuurvisie in volle gang

Ter voorbereiding van de structuurvisie zijn een kernteam en een werkgroep samengesteld. In de werkgroep is veel kennis vertegenwoordigd op het gebied van wonen, onderwijs en opvang, bedrijvigheid en landbouw, maar ook recreatie en toerisme, bodem en water, natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie en archeologie. De werkgroep heeft in een aantal workshops gebrainstormd en informatie verzameld. Eind april zal een dorpsavond worden georganiseerd met veel ruimte voor discussie en inbreng voor de definitieve structuurvisie die vervolgens zal worden aangeboden aan de gemeente. 
Lees het uitgebreide artikel over onze plannen voor de structuurvisie op Gorssel.nl