Sluiting gemeentebalie Gorssel dreigt

 

    GemhuisGorsselEntree250px
    Ingang gemeentehuis Gorssel naar de
    balies. Foto: Frans Kapma Foundation

Het college van B&W heeft het voornemen de gemeentebalies in Gorssel op te heffen zodra het nieuwe gemeentehuis in Lochem klaar is. Voor diensten die niet digitaal afgehandeld kunnen worden moet u dan naar Lochem. De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel verzetten zich tegen deze plannen. Zij vinden dat de gemeente dicht bij de burger moet staan, zowel figuurlijk als letterlijk. De grote afstand tussen de westelijke dorpen en de stad Lochem, en de lange reisduur met eigen vervoer maar zeker met openbaar vervoer, maken het noodzakelijk dat in de westelijke kernen de gemeente zichtbaar en bereikbaar is via een balie met goed toegeruste medewerkers en behoorlijke openingstijden. Binnenkort zal de gemeenteraad beslissen of er in Gorssel een balie blijft. De dorpsraden hebben hun standpunt overgebracht aan het college en zullen binnenkort ook de fracties van de gemeenteraad hierover benaderen. 
Ook u kunt uw mening geven. Op www.gorssel.nl staat een enquete hierover, maar u kunt ook een brief of e-mail sturen naar het college en de raadsleden:
Gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem ; e-mail voor het college naar 
info@lochem.nl 
E-mail naar de raadsleden via de griffier:
 j.stegeman@lochem.nl)