Dorpsraad dient zienswijze in tegen PHS-plannen, intensivering spoorvervoer

   PHSkaartje250x175
   Routes voor goederenvervoer Oost Nederland

 

De Dorpsraad Gorssel dient een uitgebreide zienswijze in tegen de plannen van ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu m.b.t. het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Volgens deze plannen zal het aantal goederentreinen over het bestaande spoor Arnhem – Zutphen – Deventer – Almelo – Hengelo – Oldenzaal, en over de aftakking vanaf Eefde langs het Twentekanaal naar Hengelo sterk toenemen, teneinde meer ruimte te creeren op andere sporen voor personenvervoer, meer transito vanuit Rotterdam naar Duitsland mogelijk te maken, en een alternatief te bieden voor de gebrekkige aansluiting van de Betuwelijn op Duitsland. Ramingen gaan uit van 80 extra goederentreinen per etmaal, voornamelijk ’s avonds en ‘s nachts, over de sporen langs Eefde, Gorssel en Joppe met consequenties voor geluid en trillingen, mogelijke vermindering van het aantal spoorwegovergangen en veiligheidsrisico’s.
In de door de Dorpsraad ingediende zienswijze (download pdf >>>) wordt bezwaar gemaakt tegen deze plannen en de procedure. Zienswijzes dienen te worden betrokken in de MER (Milieu Effect Rapportage) waarvoor binnenkort de onderzoeken zullen starten. 
Iedere belanghebbende kan een zienswijze indienen. Veel mensen in Gorssel, Eefde, Epse en Joppe dus ook. Deze dient uiterlijk 15 maart 2012 per email of per post bij het ministerie te zijn.
U kunt daarvoor dit Word document gebruiken.  U kunt deze voorzien van uw naam, adres en handtekening opsturen, maar u kunt dit document natuurlijk ook aanpassen.