Gorssel op glasvezel

In 2011 is in Gorssel en de andere kernen van Lochem door Reggefiber een geheel nieuw glasvezelnetwerk aangelegd en begin 2012 zijn de laatste woningen hierop aangesloten. Dat is goed nieuws voor Gorssel en de andere kernen, waaraan de verschillende dorpsraden een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

Gorssel beschikt over een modern, toekomstbestendig en supersnel netwerk voor telefonie, TV en internet. Het is een nuttige aanvulling op de bestaande netwerken van KPN en UPC.

Goede infrastructuur is essentieel. Dat geldt voor wegen, gas, water, elektra en riool, maar ook voor een goed informatienetwerk. Een geheel nieuw netwerk, volledig van glasvezel, zoals Reggefiber dat aanlegt is een grote vooruitgang t.o.v. de bestaande netwerken die tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen. Glasvezel heeft een veel grotere capaciteit dan de bestaande netwerken van KPN en UPC en biedt daarom meer mogelijkheden. Wij menen daarom dat dit glasvezelnetwerk een uitstekende uitbreiding van ons voorzieningenniveau is.

Het is een niet te stoppen trend dat mensen steeds meer bandbreedte gebruiken, bijvoorbeeld voor internet of het downloaden van films. Maar toch gaat het bij glasvezel niet alleen om supersnel internetten. Bij glasvezel worden allerlei extra diensten via TV, internet en telefoon mogelijk. Een eigen TV kanaal voor de voetbalvereniging, zieke leerlingen kunnen vanuit hun bed interactief meedoen met de les, zorg op afstand, interactief videogebruik, video on demand, etc.  Zo zijn er talloze diensten die over enkele jaren gemeengoed zullen zijn.

De dorpsraden van de gemeente Lochem hebben er gezamenlijk bij Reggefiber op aangedrongen dat na Laren, waar reeds langer een glasvezelnetwerk van Reggefiber bestond, ook de andere kernen kunnen worden ontsloten. De Dorpsraad Gorssel heeft bewerkstelligd dat meer inwoners van Gorssel dan aanvankelijk de bedoeling was een aansluiting hebben gekregen.