Verslag informatie-avond schakelstation

Inloopavond schakelstation druk bezocht

Naar schatting 40 mensen bezochten op woensdag 23 september de informatie-avond over het schakelstation. De directe aanleiding was de terinzagelegging van het nieuwe bestemmingsplan, waarin de bouw van het schakelstation wordt geregeld. Liander had de inloopavond in de Roskam georganiseerd en was met vijf medewerkers paraat om de aanwezigen van informatie te voorzien. Vanuit de gemeente waren wethouder Groot Wesseldijk en een ambtenaar aanwezig. En ook enkele raadsleden hebben zich ter plekke uitgebreid laten informeren.

De reacties

Voor de informatie over de mogelijkheden om het schakelstation met beplanting landschappelijk in te passen was nog weinig belangstelling. De meeste aanwezigen gingen liever de discussie aan waarom de locatie Groeneweg/N348 gekozen was, terwijl er toch minder opvallende alternatieven lijken te zijn.

Van de vele aanwezigen op de inloopavond bestrijdt niemand dat Liander zijn werk moet doen en dus ook in het bedrijventerrein ten zuiden van Deventer voor een goede stroomvoorziening moet zorgen. Maar er is weinig begrip voor de argumenten dat daarvoor een schakelstation in de Gorsselse enk moet komen. Misschien is dat uit het oogpunt van financiën voor Liander de handigste oplossing, maar landschappelijk meer verantwoorde oplossingen mogen desnoods best wat meer kosten, zo was de veel gehoorde opinie.

Het vervolg

Het nieuwe bestemmingsplan voor het schakelstation ligt momenteel ter inzage. Tot 29 oktober kan iedereen een reactie op het plan sturen naar de gemeente. Die reacties worden verwerkt en van commentaar voorzien. Vervolgens wordt het plan en de reacties voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad beslist of de plannen door kunnen gaan, of van tafel worden geveegd. De reacties uit het dorp zullen daarbij zeker een rol spelen. Uit de reaties van de aanwezige gemeenteraadsleden kan worden opgemaakt dat de strijd zeker nog niet gestreden is.
Inmiddels hebben de buurtbewoners besloten om hun krachten te bundelen in hun actie tegen de bestemmingsplanwijziging.

Reactie Dorpsraad

Het bestuur van de Dorpsraad was blij verrast dat zoveel dorpsbewoners hun ongerustheid en betrokkenheid kwamen uiten. Vooraf was rekening  gehouden met een veel lager aantal. De uitnodiging voor de informatie-avond was namelijk maar onder een kleine groep mensen verspreid. Uit de grote opkomst maakt het bestuur op dat het onderwerp leeft onder de Gorsselnaren. Het bestuur overlegt binnenkort over het vervolg.

 

Zie ook de andere nieuwsberichten op deze website en op Gorssel.nl voor meer informatie over het schakelstation.