23 september informatie-avond schakelstation Groeneweg

Eerder melden wij al dat er aan de Groeneweg/N348 een omvangrijk schakelstation (elketriciteitsgebouw) was gepland. Op 20 mei 2015 hebben wij samen met enkelen omwonenden onze bezwaren kenbaar gemaakt aan de gemeente en aan de neteigenaar Liander. Vrijwel alle omwonenden en ook de Dorpsraad zijn erg ongelukkig met de gekozen locatie. Kort samengevat vinden we het gebouw niet passen op de open enk, waar al sinds jaar en dag een bouwverbod geldt. Vanwege die bezwaren heeft Liander zich na 20 mei bereid getoond een aantal alternatieve locaties nader te onderzoeken. Over de uitkomsten zijn wij als Dorpsraad enkele weken geleden op de hoogte gesteld.

Het verbaast ons niet dat Liander tot de conclusie is gekomen dat aan elk van de aangedragen alternatieven meer nadelen kleven dan aan de door hen uitgezochte locatie. De conclusie was dus dat men op de ingeslagen weg verder zou gaan.

Liander heeft van het alternatievenonderzoek een rapportje gemaakt. Dat rapport kunt u downloaden via de volgende link.

Maar we zijn wel benieuwd wat u ervan vindt. Iedereen heeft recht om zijn visie kenbaar te maken bij de gemeenteraad en als u problemen hebt met de komst van het schakelstation op deze plek, dan raden we u vooral aan, dat aan de gemeenteraad te melden.

Liander gaat voor de omwonenden en anderen aanstaande woensdag een informatieavond houden: 23 september, vanaf 19.30 uur in De Roskam.

Liander wil die avond vooral aandacht besteden aan de vraag hoe alles er komt uit te zien. Zij zal zich vermoedelijk niet meer laten verleiden tot discussie over de locatie.
Ongetwijfeld zal ook de gemeente op 23 september vertegenwoordigd zijn, maar verwacht u van de gemeente geen wonderen in dit dossier: B&W hebben feitelijk al toegestemd en wachten nu het besluit van de gemeenteraad af.

Op een bestemmingsplanwijziging is zes weken inspraak mogelijk. De inspraaktermijn is gestart op 17 september 2015. U vindt het bestemmingsplan bij het gemeenteloket in Gorssel (in de bibliotheek) en ook op het Internet. Via ruimtelijkeplannen.nl selecteert u ‘een plan bekijken/bestemmingsplannen’, waarna u als zoeknaam ingeeft ‘schakelstation Groeneweg’. U krijgt dan een map met allerhande informatie. U kunt het ook proberen via deze link.

Opvallend genoeg wordt in het bestemmingsplan de link met het bedrijventerrein in Deventer inmiddels zorgvuldig verzwegen. Het lijkt alsof dit schakelstation dient voor de toekomstige elektriciteitsvoorziening van Gorssel. In de toelichting zult u ook lezen dat men allerlei argumenten heeft waarom het schakelstation op de beoogde plek toch eigenlijk helemaal niet zo erg is; wat dat betreft heeft men goed geluisterd waar de pijn bij u en ons zit.
Al met al is dit een hoogst ongelukkig dossier waar Gorssel niet blij van wordt.

Inpassingsplan schakelstation