Museum MORE

Op 2 juni 2015, om 10.00 uur, opent het Museum voor Modern Realisme (Museum MORE) in Gorssel haar deuren voor het publiek. Er zullen naar verwachting jaarlijks 50 tot 100 duizend bezoekers naar Gorssel komen. Het museum is een prachtige oplossing voor de dreigende leegstand van het gemeentehuis. Het is een impuls voor het dorp, toeristisch en zakelijk, en draagt bij aan het behoud van onze goede voorzieningen en winkels. Ondernemers springen mooi op die mogelijkheden in, en namens de Dorpsraad doet de werkgroep Recreatie en Toerisme dat.Maar er zijn ook aandachtspunten. Verkeersdrukte, verkeersstromen en parkeren bijvoorbeeld. De eigen parkeerfaciliteit van het museum zal op drukke dagen onvoldoende zijn. De Dorpsraad (bestuur en werkgroep Verkeer) heeft samen met Ondernemers­vereniging Gorssel Buitengewoon een inventarisatie gemaakt van plaatsen waar wel of mogelijk geparkeerd zou kunnen worden, of waar zeker niet. Die verkenning is als beleidsstuk aangeboden aan het college. U kunt hier de brief van 30 sept 2014 met die verkenning inzien (pdf).

Hoe het begon
In maart 2012 werd bekend dat Hans Melchers de Nederlandse werken uit de ‘Scheringa-collectie’ had gekocht en dat hij een geschikte locatie in de Achterhoek zocht voor een museum. De Dorpsraad heeft toen dit bekend werd direct contact gezocht met de heer Melchers en hem gewezen op het leegkomende gemeentehuis in Gorssel en de uitstekende locatie van Gorssel voor zijn initiatief. Aanvankelijk leek kasteel Ruurlo de beste kansen te hebben, maar uiteindelijk is de keuze toch op het Gorssels gemeentehuis gevallen.
Voor de uitwerking van de plannen en de goede inpassing daarvan in ons dorp heeft de Dorpsraad contact met vertegwoordigers van Melchers en de directeur van het Museum.

Het museum

In het te realiseren museum zal een deel van de door Melchers verworven werken van Nederlandse realistische kunstenaars te zien zijn. De collectie bevat (magisch-) realistische kunst van onder anderen Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes, Wim Schuhmacher en Dick Ket, maar ook werken van Nederlandse realistische tijdgenoten zoals Jan Mankes, Charley Toorop, Edgar Fernhout, Jan van Tongeren, Johan Mekkink, Johan Ponsioen, Sal Meijer, Ferdinand Erfmann, Paul Huf en Fong Leng.

In het oude, historische deel van het gemeentehuis wordt een evenementenzaal ingericht voor educatie, lezingen en uitvoeringen, en in dat deel komt ook een museumcafé.

Bouwplannen

Het gemeentehuis is in januari 2013 overgedragen. Het gehele achterstuk, dus alles behalve het karakteristieke voorste deel, is in oktober 2013 gesloopt en daar zal nieuwbouw verschijnen. Architect is Hans van Heeswijk, een bekende op het gebied van bouw en renovatie van musea, zoals de Hermitage in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag.
De omgeving van de nieuwe deel van het museum wordt parkachtig en zal openbaar toegankelijk zijn.

Parkeren
Tussen het museum en het Tramstation komen 76 eigen parkeerplaatsen voor het museum. Dat terrein komt ongeveer op de plek die tijdens de bouw was omheind en waar bouwmaterialen lagen en grotendeels op de plek van een half volgroeid bosje dat september 2013 is gerooid.
Die 76 parkeerplaatsen zijn, uitgaande van 50 tot 100 duizend bezoekers per jaar, voldoende voor een normale dag, maar niet voor drukke dagen, bijvoorbeeld in de vakantie of tijdens bijzondere tentoonstellingen of evenementen. De Dorpsraad heeft veel vragen en zorgen gekregen over het parkeren.De Dorpsraad (bestuur en werkgroep Verkeer) heeft samen met Ondernemers­vereniging Gorssel Buitengewoon een inventarisatie gemaakt van plaatsen waar wel of mogelijk geparkeerd zou kunnen worden, of waar zeker niet. Die verkenning is als beleidsstuk aangeboden aan het college.Betrokkenheid Dorpsraad
De Dorpsraad heeft zich positief opgesteld jegens de familie Melchers over de komst van het museum. Het is immers een prachtige kans voor ons dorp.In gesprekken met de familie en hun zaakwaarnemers hebben we de volgende wensen overgebracht (naast parkeren; zie hierboven):

  • Vrije wandel- en fietsroute van de Joppelaan achter het museum langs naar de Roskamweide, Vullerschool en de Veldhofstraat
  • Behoud van de trouwlocatie
  • Incidentele toegang tot het oude deel gerelateerd aan festiviteiten in het dorp zoals Buitenkunstig of Koninginnedag

Bij de verkoop had de gemeente dit soort zaken helaas niet besproken of bedongen, maar het ziet er naar uit dat deze punten gerealiseerd kunnen worden.