‘Bij ons in de straat’

VrjiwilligersDe leden van de werkgroep GorsselSamSam nodigen Gorsselnaren uit eens een paar regels te schrijven over een leuk voorval in straat of wijk, een kleine gebeurtenis of een nieuw idee of plan. Zo ontstaat wellicht een rubriek ‘Bij ons in de straat’ in De Gids en op Gorssel.nl.

GorsselSamSam
Als uitwerking van het nieuwe Dorpsplan voor Gorssel uit begin 2013 is indertijd een aantal werkgroepen gevormd. Die werkgroepen zijn aan de slag gegaan met de wensen en ideeën die in het Dorpsplan zijn genoemd met als doel om Gorssel ook in de toekomst vriendelijk en leefbaar te houden. GorsselSamSam is daar één van. De leden van deze werkgroep willen graag met u meedenken wanneer u in uw wijk tegen problemen aanloopt, wanneer u vragen hebt, wanneer u wat aan wilt kaarten dat u belangrijk vindt, of gewoon eens wilt praten.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn mensen met een drukke agenda. Maar hoe druk ze ook zijn, zij maken tijd en energie vrij om ook nog wat te doen voor hun eigen leefomgeving. Zij hebben een baan, een gezin met kinderen en zij doen er nog een klusje bij in de wijk of in de straat. Ze zitten in het bestuur van een speeltuintje, ze helpen mee met het onderhoud van het veldje, ze bouwen met andere energieke mensen op hun vrije zaterdag aan het jaarlijkse buurtfeestje.

Grote en kleine initiatieven
Gorssel heeft veel van die energieke mensen. Denk aan het Pluspunt, de Zorgtuin, het Openluchttheater – het drijft op vrijwilligers. Er zijn buurtverenigingen en speeltuinverenigingen die leuke activiteiten voor de kinderen organiseren en gezellige bijeenkomsten voor volwassenen. En dan zijn er de mantelzorgers, de vrijwillige chauffeurs, de eten-rondbrengers. Mensen die een handje helpen in de Borkel. Allemaal vrijwilligers, waaronder een groot aantal fitte 70-plussers.

Gewoon dóén
GorsselSamSamLogoTrans325
GorsselSamSam: “Maar er zijn nog steeds handen tekort. Er wordt meer van de burgers gevraagd nu het zorg- en indicatiesysteem verandert. Hoe vinden wij de vrijwilliger, of beter gezegd, hoe vinden wij elkaar? Want wij zijn allemaal vrijwilliger. En als we heel eerlijk zijn hoeven we daar ook niet diep over na te denken. We moeten gewoon doen. Om ons heen kijken in onze buurt, of gewoon in onze straat, en onze handen uitsteken. Letterlijk, door hulp te geven waar die nodig is, figuurlijk door een luisterend oor te bieden, te horen wat de ander zegt, solidariteit te tonen, de ander niet in de steek te laten. Het hoeft niet veel tijd te kosten. Het gaat erom dat je er bent wanneer men je nodig heeft, als buurman of – vrouw. Als wijkbewoner, als helper in noodgevallen, als probleemoplosser, als oplettende en attente burger. Dat kan niet moeilijk zijn.”

Rubriek: ‘Bij ons in de straat’
Er zijn ook hele kleine initiatieven die nooit de krant halen en geen enkele publiciteit zoeken. Twee leuke vrouwen nemen het initiatief om een keer per maand met de senioren uit de straat te eten. Waar men aanvankelijk elkaar nauwelijks kende, snijdt men nu ijverig samen de groente en het eten kan niet lang genoeg duren. Weer iemand anders besluit om met een paar eenzame ouderen eens per twee weken te gaan bridgen. Gewoon gezellig, niet met het mes op tafel. Of er wordt een wekelijkse koffieochtend in de straat georganiseerd voor de ouderen.
Vanaf september 2015 wil GorsselSamSam een kleine rubriek gaan publiceren onder de titel ‘Bij ons in de straat’. U wordt allemaal uitgenodigd om eens een paar regels te schrijven over een leuk voorval bij u in de straat, een kleine gebeurtenis, een nieuw idee of plan, iets wat u de moeite van het vermelden waard vindt. U blijft anoniem en de werkgroep publiceert het in De Gids en op Gorssel.nl.
U kunt het sturen naar: gorsselsamsam@gmail.com

Doet u mee?

Werkgroepleden GorsselSamSam
Monique Mekkering,  tel. 06-13052544

Anita Wolters, tel. 06-57330956

Caroline Reyneveld, tel. 0575-785709

Jan de Vries, tel. 0575-490053
Toos de Man, tel. 0575-493089

Anne-May Wachters, tel. 0575-492856

Gorssel, 15 juni 2015