Spelen en ontmoeten in het Oldenhofpark

De werkgroep Centrumvisie van de Dorpsraad Gorssel heeft een plan uitgewerkt voor een jeu de boules baan in het Oldenhofpark met daarbij vier speeltoestellen voor kleine kinderen en zitgelegenheid. In het nieuwsartikel van 30 januari 2015 hebben wij u daarover reeds geinformeerd.

Inmiddels is het plan een fase verder: De financiering is rond dankzij een toezegging van het VSB Fonds, de toestellen en het meubilair zijn besteld en er is opdracht verleend aan Vrielink Joppe voor de aanleg van de jeu de boules baan. De toestellen zullen door vrijwilligers worden geplaatst. Naar verwachting zal het eind april zijn afgerond.

Financiering

De totale kosten bedragen ongeveer € 12.000 en deze worden opgebracht door de gemeente Lochem, de Dorpsraad Gorssel, het Oranje Fonds en het VSB Fonds, ieder voor een kwart.
De bijdrage van het Oranje Fonds is afkomstig van het buurtcadeau dat in 2013 aan Gorssel is toegekend.

Iets gewijzigde plek 
De gemeente kon zich niet vinden in de locatie die in overleg met de spelersgroep was gekozen in verband met mogelijke schade aan een grote eikenboom. Het was onze bedoeling de baan diagonaal half onder de bomen aan te leggen. De spelersgroep wilde dat graag, omdat dan naar keuze in de zon of in de schaduw gespeeld kon worden. Met die plek was ook een aantrekkelijke inrichting van het geheel, met de speeltoestellen en de zitgelegenheid, mogelijk.
Nu komt de baan wat meer langs het voetpad dat middendoor het park loopt. Dat is een meer opvallende plek en geheel in de zon. Ook is het lastiger de speeltoestellen leuk te groeperen rondom de baan. 

De gemeente zal het gras rondom de baan blijven maaien; de Dorpsraad (de werkgroep Centrumvisie) is verantwoordelijk voor verder onderhoud en het beheer van de speeltoestellen.

 

Gorssel, 19 maart 2015