Praat ook mee over de omgevingsvisie!

Ook de gemeente Lochem krijgt te maken met de nieuwe Omgevingswet. Op 1 januari 2022 treedt deze wet in werking. Die wet verplicht gemeenten, provincies en Rijk om een omgevingsvisie op te stellen.nnOp 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Een van de onder­delen van de wet is de verplichting voor Rijk, provincies en gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Via een vragen­lijst kunnen inwoners, onder­nemers en (belangen)­organisaties hun mening geven over hoe zij de toe­komst van de gemeente Lochem in 2030 voor zich zien. In de vragen­lijst komen verschillende onder­werpen aan de orde zoals wonen, werken, toerisme en re­creatie, land­bouw en land­schap. De vragen­lijst kan tot 20 december 2020 worden in­gevuld en is te vinden op www.lochem.nl/omgevingswet of op te vragen via tel. 0575-760227.nnLees het artikel op Gorssel.nl