Definitief geen MFA in Gorssel

Gemeenteraad: geen MFA.

De gemeenteraad van Lochem heeft dinsdag 24 november tijdens een online-raadsvergadering een motie aangenomen waarin definitief geen plaats is voor een Multi Functionele Accomodatie in Gorssel. Wat er dan wel gaat gebeuren met de accomodaties moet het eerste kwartaal van 2021 blijken.

Na uitgebreide discussie en een schorsing heeft de gemeente­raad aan het college gevraagd om begin 2021 met een voor­stel te komen voor de Gorsselse accommo­daties waarin geen plaats is voor een multifunctionele accommo­datie (MFA). Volgens een meerderheid van de raad is voor een MFA in Gorssel te weinig draag­vlak en wordt er qua financiën niet vol­daan aan de rand­voorwaarden van het gemeentelijke accommodatie­beleid. Ook vindt men de directe koppe­ling die gelegd wordt met woning­bouw niet logisch. Een daartoe strekkende motie van Groen­Links, Gemeente­belangen en D66 kreeg een meerder­heid in de raad.nLees het uitgebreide artikel op Gorssel.nl

De Dorpsraad zal zich blijven inzetten om plannen gerealiseerd te krijgen die aansluiten bij de behoefte van het overgrote deel van de Gorsselse inwoners. Bij de verdere uitwerking van de plannen zullen wij alle input die in de afgelopen jaren/maanden zijn binnengekomen meenemen, om uiteindelijk een goed gedragen en onderbouwde vernieuwing en verbeteringen van al onze accommodaties te kunnen realiseren.

Voor de uitwerking van de woonvisie, die ook op de rol staat voor begin 2021, heeft de Dorpsraad reeds aangegeven ook een jongeren vertegenwoordiger in de werkgroep plaats te laten nemen. De woonvisie richt zich op de toekomstige ontwikkeling van woningen en inwoners in Gorssel. De Woonvisie sluit aan op de toekomstige behoefte en met name de grootte van de verschillende  accommodaties en voorzieningen. Deze visie zal dan ook meegenomen worden om in de behoefte van voorzieningen voor de komende decennia te voorzien en in de uiteindelijk te realiseren capaciteiten en vormgeving van accommodaties.