Slibstortingen Zandgat

De Dorpsraad heeft tijdens het laatste overleg op 29 oktober jl. met wethouder Groot Wesseldijk om een waterkwaliteit test in het zandgat gevraagd omdat er onrust is over deze stortingen. Zeker met aanhoudende berichten over PFAS vervuiling en vervuilde sliblozingen leek het ons verstandig om zo’n watertest te doen. De gemeente heeft vervolgens navraag gedaan bij Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland en wij ontvingen bijgevoegd antwoord. (antwoordbrief – Vragen over storten bagger in het Zandgat) Deze brief roept bij ons een aantal vragen op die wij bij de gemeente zullen neerleggen. Zo blijft ons verzoek staan om opnieuw een waterkwalitetstest te doen.