Opmerkingen Dorpsraad bij voorontwerp bestemmingsplan kern Gorssel

Het huidige bestemmingsplan voor de kern van Gorssel is verouderd en moet op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening voor 1 januari 2013 zijn geactualiseerd en gedigitaliseerd. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de Dorpsraad heeft hierop een uitgebreide reactie ingediend. De belangrijkste punten uit die reactie zijn de te royale en aaneengesloten bouwvlakken in het centrum en de wens tot extra bescherming van de open groene terreinen in de kern. Ook andere bewoners of organisaties hebben opmerkingen bij het voorontwerp gemaakt. De gemeente gaat daar nu mee aan de slag en vervolgens zal het ontwerp bestemmingsplan voor de kern Gorssel ter inzage worden gelegd. 
Meer hierover en de reactie van de Dorpsraad onder Activiteiten op deze website.