Gemeenteraad besluit over Gemeentebalie Gorssel; 4 juni RTG en 18 juni raad

GemhuisGorsselEntree250pxEr is in de westelijke kernen veel verontwaardiging over de dreigende opheffing van de gemeentebalie in Gorssel. Het college wil alle diensten centraliseren in het nieuwe gemeentehuis in Lochem en heeft hiervoor een voorstel ingediend bij de gemeenteraad. De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel bepleiten handhaving van loketten in Gorssel. Zij hebben dit standpunt herhaaldelijk overgebracht aan het college en aan de fracties van de Lochemse gemeenteraad. Het voorstel komt op 18 juni in de raad die er dan mogelijk een besluit over zal nemen. 
Op maandag 4 juni is er een zogenaamd Rondetafelgesprek over dit onderwerp waarin mensen hun mening kenbaar kunnen maken aan de aanwezige raadsleden. Uiteraad zal de Dorpsraad dan ook aanwezig zijn. Ook zullen we nog overleggen met de verschillende fracties.
U kunt ook het RTG bezoeken en inspreken. Sprekers moeten zich vooraf aanmelden: 0573-289371