Dorpsraad dient zienswijze in op ontwerpbesluit Karting Eefde

De gemeente Lochem is voornemens een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen aan Karting Eefde nabij de Gorsselse Heide. Het ontwerpbesluit daarvoor ligt tot 30 mei a.s. ter inzage. In de toelichting op het ontwerp besluit wordt gesproken over het herstellen van ‘onduidelijkheden in de huidige vergunning’. Dat is een ernstige versimpeling van de situatie. De meest luidruchtige karts (veel tweetakt types) overschrijden de geluidsniveaus die zijn genoemd in de huidige vergunning. Andere types karts (o.a. viertakt) blijven daar wel onder. Karting Eefde is een reeds lang gevestigd belangrijk bedrijf en uiteraard dienen rechten te worden gerespecteerd. Maar de meest lawaai en stank producerende karts vallen daar volgens ons niet onder. Vandaar dat de Dorpsraad een zienswijze heeft ingediend. Lees de zienswijze >>>(pdf)