Opdracht herstel openluchttheater verleend

   OLT-closing325 1
     De aanneemovereenkomst voor het herstel van het
     openluchttheater wordt ondertekend door (foto boven)
     de heren Heijke (Stichting Natuur Anders) en Nijenhuis
     (aannemingsbedrijf Nijenhuis-Menkveld) en (foto onder)
     Paul Wiegerinck en Bob Kempink van de Dorpsraad.

   OLT-closing325 2

Op 17 januari jl heeft de eerste bouwvergadering plaatsgevonden voor het herstel van het Openluchttheater in Gorssel. De Dorpsraad heeft daarin officieel opdracht verleend aan de aannemers (Nijenhuis-Menkveld en Stichting Natuur Anders) en via hen de onderaannemers (Vrielink-Joppe en Montagebedrijf Anton Bruggeman) om de reeds lang op stapel staande plannen op basis van een door de Dorpsraad gemaakte uitvoerige technische omschrijving uit te voeren.

In het prettige en constructieve overleg is het traject van uitvoering de revue gepasseerd. Dat ziet er ongeveer als volgt uit:

Als eerste zal Stichting Natuur Anders aan het werk gaan, in de eerste week van februari, met het kappen van overtollige en te oude bomen volgens kapvergunning, en een verdere sanering van achterstallig onderhoud aan groenvoorzieningen.

Daarna komt Vrielink Joppe eraan te pas om de vijver uit te graven, op zoek naar de stenen van de ingestorte podiummuur. Tegelijk worden taluds hersteld en looppaden schoongemaakt.

Aan het einde kan hoofdaannemer Nijenhuis-Menkveld aan de slag met zijn eigen werkzaamheden: het opbouwen van de podiummuur, de kleedruimte, etc.

Tot slot zijn de drie partijen gezamenlijk bezig met het maken van het podium, het plaatsen de toeschouwerbanken en divere andere werkzaamheden en het aanbrengen van nieuwe jonge bomen, heesters, bolgewassen en dergelijke.

Verwachting is dat het werk eind april gereed zal zijn. IJs en weder dienende, uiteraard.

Gedurende de werkzaamheden is het terrein gesloten voor publiek. De uitvoerenden vragen daarvoor uw begrip, ze werken met gevaarlijk gereedschap. Vrielink zal de toegangen afzetten met een bouwhek.

Gorssel, 17 januari 2013