Dorpsraad draagt bij aan behoud paasvuur

Het traditionele paasvuur dreigde voor Gorssel verloren te gaan door strengere regels van de gemeente. De afstanden tot bomen en bebouwing werden flink aangescherpt waardoor het vuur niet meer georganiseerd kon worden op het terrein naast De Bolderhoek. Speeltuinvereniging De Bolderhoek heeft het paasvuur vele jaren georganiseerd. Doordat het vuur naar een andere plek moet vervalt de band tussen de speeltuinvereniging en het paasvuur en daarom wilden zij de organisatie aan een andere groep overdragen.

Paasvuur325pxDe Dorpsraad werd benaderd om mee te denken over een nieuwe plek en een nieuwe organisatie. Het ziet ernaar uit dat beide zijn gelukt. Er is een nieuwe locatie gevonden tussen de Elfuursweg en de Dommerholtsweg. De grondeigenaar en de pachter van dit perceel hebben toestemming verleend om dit voor het paasvuur te gebruiken. Ook een nieuwe organisatie is rond. Drie personen hebben de handen ineen geslagen en met hulp van de verenigingen en organisaties die reeds lang bij het paasvuur betrokken zijn staat er nu een uitstekend team klaar om deze traditie in ere te houden.
De Dorpsraad heeft bovendien een eenmalige financiële bijdrage van € 150 verleend aan deze nieuwe organisatie, ter dekking van kosten zoals een evenementenverzekering.
Inmiddels is de vergunningaanvraag voor het evenement in behandeling bij de gemeente Lochem.

Het paasvuur wordt mogelijk gemaakt dankzij de belangrijke steun van een aantal mensen, bedrijven  en organisaties: Loonbedrijf Boschloo (gereed maken van het terrein, verplaatsen en optassen van het snoeiafval), Scouting De IJsselgroep (hulp bij inzamelen van het snoeiafval en surveilleren bij het vuur), Eetcafé de Hoek (catering en financiële bijdrage), Villa Verde Tuinonderhoud (coördinatie en ondersteuning van de organisatie), Notariskantoor Smook, eigenaar en pachter van het terrein en nu dus ook de Dorpsraad.
Speeltuinvereniging De Bolderhoek blijft de fakkeloptocht voor kinderen voorafgaand aan het paasvuur organiseren.

Het paasvuur is een belangrijke traditie in ons dorp en het is mooi dat die ondanks de aangescherpte regels behouden blijft, met dank aan de inzet van veel mensen, verenigingen en bedrijven.
 

Gorssel, 17 januari 2013