Onrust over parkeren museum

Gorssel heeft in het algemeen positief gereageerd op de komst van het Museum voor Modern Realisme van de heer Melchers. Het betekent een prima bestemming voor het voormalige gemeentehuis en naar verwachting een impuls voor de winkeliers en horeca-ondernemers in Gorssel. Ook de Dorpsraad Gorssel juicht de komst van het museum toe.

MuseumKL 8Er zijn wel enkele aandachtspunten, zoals de toekomstige verkeersstromen en het parkeren op drukke dagen. De Dorpsraad heeft al enkele malen met de gemeente en zaak-waarnemers van de heer Melchers over deze zaken gesproken. Tot nu toe met weinig resultaat. Ook hebben veel inwoners van Gorssel zorgen over dit punt en recent heeft ook de ondernemersvereniging van Gorssel bij ons hierover haar zorgen geuit.

Bij het museum komen 76 vaste parkeerplaatsen op een eigen terrrein tussen het museum en het Tramstation. Uitgaande van de verwachte 30 tot 50 duizend bezoekers per jaar lijkt dat voldoende voor een ‘gemiddelde’ dag. Echter, tijdens vakanties zal het aantal bezoekers veel hoger liggen dan tijdens andere dagen en er zullen ook pieken optreden tijdens bijzondere tentoonstellingen en evenementen.
Daarnaast is het goed dat mensen na afloop van hun bezoek aan het museum de auto kunnen laten staan en het dorp kunnen bezoeken, winkelen, lunchen, of een wandeling of fietstocht maken. Gorssel en haar ondernemers hebben de bezoekers van het dorp veel te bieden. 

Daar dient volgens de Dorpsraad in samenwerking met het museum door de gemeente een parkeerbeleid voor ontwikkeld te worden, een draaiboek voor de dagen dat de eigen 76 plekken niet voldoende zijn. Dat zou een tweede parkeerruimte aan de rand van het dorp kunnen zijn, inclusief daarbij horende aanduidingen en routering. 

De 76 eigen plaatsen bij het museum zijn op basis van verwachte bezoekersaantallen voldoende voor de normale dagen. Uitbreiding van dat aantal op deze locatie is  niet gewenst, omdat dat ten koste van de groene omgeving van het museum of van de Roskamweide zou gaan.
In geen geval mag de Roskamweide als een soort overloop-parkeergebied voor drukke dagen gaan dienen.

Gemeente en vertegenwoordigers van het museum maken zich er naar onze mening te gemakkelijk vanaf door te stellen dat het museum voldoet aan de geldende parkeernormen.

De Dorpsraad heeft bij de gemeente en de heer Melchers aangedrongen op een adequaat parkeerplan en heeft aangeboden hierin mee te denken.
 

Gorssel, 20 oktober 2013