Omvangrijk schakelstation aan Groeneweg

Het college heeft op 16 december 2014 besloten medewerking te willen verlenen aan het realiseren van een schakelstation voor Alliander aan de Groeneweg, net ten westen van de N348. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 noodzakelijk.
De beoogde locatie is gelegen op de hoge enk tegenover en nabij het dorp. Dit betreft een gebied met landschappelijke waarden. Het open karakter van de Enk is juist zo kenmerkend en waardevol voor dit gebied en dat wordt ernstig tekort gedaan door een gebouw van deze afmetingen, een lelijke doos van 23 x 8 x 4 meter zo hebben we begrepen.

De Dorpsraad heeft via de notulen van de collegvergaderingen kennis moeten noemen van het besluit van het college. We hebben niet de indruk dat er veel onderzoek is gedaan naar nut en noodzaak van het gebouw, naar alternatieven en naar draagvlak bij de omwonenden. De Dorpsraad heeft om nadere toelichting gevraagd en ongenoegen geuit over het feit dat ze het nieuws via de notulen heeft moeten vernemen.

Meer informatie in de brief van de Dorpsraad aan het college van 2 febr jl.

Gorssel, 5 februari 2015