Jeu de boules baan en speelplek in het Oldenhofpark

De werkgroep Centrumvisie van de Dorpsraad Gorssel heeft een plan uitgewerkt voor een jeu de boules baan in het Oldenhofpark met daarbij vier speeltoestellen voor kleine kinderen en zitgelegenheid. De gekozen locatie is achter Den Oldenhof, half zichtbaar vanaf de hoofdingang; half onder bestaande bomen, half in de zon. De jeu de boules baan wordt 13 x 8 meter, voldoende om twee potjes tegelijk te spelen. De eenvoudige speeltoestellen (een wipkip, duikelrek, evenwichtsbalk en een ‘op en overnet’) zijn van Robinia-hout en bedoeld voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Het betreffende perceel is eigendom van de gemeente en het plan past in het vigerende bestemmingsplan.

Aanleiding
Tot de sloop van de oude Oldenhof kwam er jarenlang een groep vitale ouderen jeu de boules spelen in het Oldenhofpark. Met de sloop is hun baan verdwenen en de groep heeft de gemeente Lochem, Stichting Welzijn Lochem en de Vereniging Dorpsraad Gorssel gevraagd om een nieuwe baan. De werkgroep Centrumvisie van de Dorpsraad heeft dat plan opgepakt en uitgewerkt tot het hierboven beschreven geheel. Genoemde spelersgroep was de directe aanleiding. Daarnaast is er interesse van andere groepen.

Advies Pouderoyen Compagnons
Het initiatief sluit aan bij het streven het verblijf in het mooie park wat aantrekkelijker te maken voor de inwoners van Gorssel en een advies van bureau Pouderoyen Compagnons. Dat bureau had in april 2013 een analyse gemaakt van de kwaliteiten van Gorssel en daaraan een aantal adviezen verbonden (meer in het artikel van 20 september 2013). De ruimtelijke structuur van het dorp wordt gekenmerkt door assen en zichtlijnen, o.a. herkenbaar aan de Joppelaan en de Hoofdstraat en daarachter gelegen gebieden: winkelhart, kunstkwartier, ‘oud Gorssel’ rondom de kerk, de Roskamweide voor activiteiten en het Oldenhofpark. Volgens Pouderoyen is het goed de kernkwaliteiten van die verschillende gebieden te versterken en tegelijkertijd met elkaar te verbinden. Het fraaie Oldenhofpark heeft het karakter van een groen niemandsland, aldus Pouderoyen, en adviseert om de parksfeer te benadrukken door faciliteiten in het park te creëren die ontmoeting bevorderen en het park verlevendigen.

Realisatie
Het is de bedoeling dat de baan wordt aangelegd door Vrielink Joppe. De toestellen en banken zullen worden geplaatst door vrijwilligers van de werkgroep Centrumvisie.
De totale kosten van € 12.000,- worden gelijkelijk gedragen door de gemeente Lochem, de Dorpsraad, het Oranje Fonds (afkomstig van het ‘buurtcadeau’ uit 2013) en er loopt nog een aanvraag voor een restant. Pas als deze aanvraag is goedgekeurd zullen de toestellen worden aangeschaft en kan de spade echt de grond in.
De Dorpsraad zal de plek beheren en onderhouden.

Budget voor ‘Snelle maatregelen’
van de gemeente

De gemeente Lochem heeft een regeling ‘Snelle maatregelen’ waarvoor jaarlijks € 10.000 beschikbaar is. De belangenverenigingen die in de verschillende kernen van de gemeente Lochem actief zijn kunnen hier een beroep op doen voor financiering van projecten of activiteiten die nog niet in een dorpsplan zijn opgenomen. Naast bovengenoemd project van de Dorpsraad Gorssel heeft het college van B&W tevens een bijdrage van € 6.000 voor Harfsen goedgekeurd. Dat is bestemd voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de buitenruimte op locatie Hoeflo. Gemeente en Stichting Kulturhus Harfsen willlen samen met andere partners op basis van dit plan zorgen voor de aanpassing van nutsvoorzieningen, groen, bestrating, parkeren en ontsluiting evenals speelvoorzieningen bij Hoeflo.
Eind vorig jaar hebben Vereniging Almens Belang en Wakker Loarne subsidie uit het budget voor ‘Snelle maatregelen’ ontvangen. In Almen ging het om de herinrichting van parkeren bij de Berkelweg. In Laren is subsidie verstrekt voor het realiseren van een ontmoetingstafel bij de basisscholen.

Meer over de speeltoestellen en de locatie (PDF-document)

Gorssel, 30 januari 2015