Het landschap van Gorssel besproken

Zeker 180 mensen woonden op 22 januari 2015 in De Roskam de bijeenkomst over het Landschap van Gorssel bij. Deeltijdstudenten van de groenopleiding van Van Hall Larenstein in Velp gaven een presentatie over het landschap van Gorssel. Zij vertoonden een film ‘Parels van Gorssel’ waarin bekende Gorsselnaren herinneringen ophaalden over landgoederen in de omgeving van Gorssel, de gegoede burgerij, de uiterwaarden van de IJssel, de Gorsselse Heide en de marken. Het onderzoek van de studenten was een opdracht van de  werkgroep Cultuurhistorie en Landschap van de Dorpsraad Gorssel.

De werkgroep lichtte ook zijn plannen voor 2015 toe:

  • Het ‘Postbodepad’: het aan de hand van oude kaarten en beschrijvingen in kaart brengen van de oude route van de postbode tussen Zutphen en Deventer;
  • de Joppelaan: het in kaart brengen en aan de hand van verhalen laten ‘beleven’ van de Joppelaan;
  • Het landschap op oude kaarten: aan de hand van oude en nieuwe kaarten ontginningen, verkaveling en wegen in kaart brengen;
  • ‘Oude initiatieven/nieuwe ideeën’: over oude en nieuwe vormen van landschapsbeheer.

Tot slot was er een prachtige film van Bertus Menkveld over de marken.
Na afloop werd door veel mensen nog enthousiast nagepraat met een door de Dorpsraad aangeboden drankje.

Tijdens de bijeenkomst hebben veel mensen zich opgegeven als lid van de Dorpsraad. Hartelijk bedankt! 

Een uitgebreider verslag met foto’s van de avond vindt u op Gorssel.nl (directe link)

Gorssel, 27 januari 2015