‘Een avond om te delen’ was een groot succes

Op woensdag 21 januari jl. organiseerde GorsselSamSam een discussie-avond met als centraal thema de vraag waar in ons dorp de behoeften liggen om zowel werkzoekenden dichter bij de arbeidsmarkt te brengen als om mensen voor wie dit niet haalbaar is toch een passende en zinvolle plaats te geven in onze dorpse samenleving.

De opkomst was groot en de zaal in de J.A. de Vullerschool was snel vol. Er waren vertegenwoordigers van diverse stichtingen, ondernemingen en buurtverenigingen. Maar er waren ook veel dorpsgenoten die zich aangesproken voelden door het thema en graag mee wilden denken om zo bij te dragen aan zinvolle voorstellen om leven en werk in ons dorp voor iedereen aantrekkelijk te maken.

Avondvoorzitter Andrea van Schie van GorsselSamSam opende de bijeenkomst en introduceerde de sprekers.

Het Werkatelier
Als eerste inleider sprak Ruud Heuvelman van het Werkatelier. Sinds 1 oktober 2014 is het Werkatelier actief in Gorssel met als doel om langdurig werkelozen, die inmiddels een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgebouwd, weer aan de slag te helpen. Het gaat dan om problemen met het dagritme, de werkdiscipline en het opbouwen van sociale netwerken. Allemaal vaardigheden die verdwenen zijn in een leven zonder structuur en die door intensieve training op het Werkatelier weer aangeleerd worden. Deelname aan het trainingsprogramma is op vrijwillige basis. Men wordt doorverwezen door Het Plein in Zutphen of stroomt in via de bijstand. Iedere deelnemer krijgt een mentor ter begeleiding. De training wordt gekoppeld aan het werken in de Kringloopwinkel in de Poststraat in Gorssel. Het aanbod van deze Kringloopwinkel is ook digitaal bereikbaar (www.werkatelier.eu en klikken op Kringloop Paleis).

Vervolgens worden er stageplekken gezocht, passend bij de persoonlijke vaardigheden en belangstelling van de deelnemer, en na drie maanden hoopt men zo ver te zijn dat de persoon in kwestie klaar is en gemotiveerd om te gaan solliciteren en de arbeidsmarkt te betreden.

Het bijzondere aan het Werkatelier is dat het een burgerinitiatief is dat geheel op vrijwilligers drijft en ook geen subsidie krijgt. Er kwamen veel vragen uit de zaal.

Zozijn
Van de Stichting ZoZijn waren er drie inleiders: Erik Bötzel, Gert-Jan Witkamp en Lucienne Pad. Zozijn verleent zorg aan en zoekt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat hier om mensen die graag werk willen verrichten maar niet in de betaalde loonsector terecht kunnen. Het doel van Zozijn is om voor zoveel mogelijk cliënten aansluiting te vinden in verenigingen of bedrijven in de maatschappij en daarmee een win-win situatie te creëren waarin iedereen tevreden is.

Lucienne beschreef een van de projecten waarbij zo’n win-win situatie ontstaan is. Zij is om de tafel gaan zitten met de voorzitters van de veldsporten in Zutphen. Zoals de meeste verenigingen kampen ook de sportclubs met een gebrek aan vrijwilligers. De sportvelden moeten schoon gehouden worden, de tribunes geveegd, de ramen van de kantine gelapt, de kopjes afgewassen. Resultaat van het overleg was dat een aantal vrijwilligers aan de slag ging met een van de cliënten van Zozijn. Momenteel werken drie cliënten van Zozijn bij FC Zutphen. Dat heeft tot een geweldig goed resultaat geleid. Aanvankelijk ging alles nog onder begeleiding van Zozijn, maar gaandeweg werd dat tot een minimum terug gebracht. Iedereen is gelukkig met deze oplossing. Dit is samenwerken en mensen verbinden! Ook hier veel vragen.

Discussie
Met een glaasje wijn of sap kwam er vervolgens een discussie op gang tussen de sprekers en de aanwezigen. Er kwamen leuke voorstellen en suggesties op tafel. Iedereen dacht mee en er viel veel enthousiasme te beluisteren. Sommige mensen boden spontaan hun expertise aan voor het Werkatelier. Anderen wilden graag met Zozijn in gesprek omdat ze mogelijkheden zagen tot samenwerking. Ook konden mensen hun idee of vraag opschrijven op kaarten die op tafel klaar lagen. Deze punten zullen worden meegenomen in de evaluatie van de avond. En natuurlijk bood deze bijeenkomst uitgebreid de gelegenheid om tijdens het debat kennis te maken met andere dorpsbewoners die met gelijkgestemde gedachten naar deze avond waren gekomen.

Het was een goede en hartverwarmende avond. We hebben veel geleerd en veel inspiratie opgedaan. En het heeft meteen al een paar concrete voorstellen opgeleverd. Het was een avond om te delen!

Heeft u, na het lezen van dit stukje, zelf nog ideeën of inspirerende gedachten, laat het ons weten. Mail ons op: gorsselsamsam@gmail.com

GorsselSamSam (Sociaal Maatschappelijke Vraagstukken) is onderdeel van de Dorpsraad Gorssel en ziet als haar opdracht mensen met elkaar te verbinden, initiatieven te stimuleren en mee te denken over nieuwe ideeën en processen.

GorsselSamSam, 23 januari 2015