Motie gemeenteloket met algemene stemmen aangenomen

In de raadsvergadering van 5 november is de motie voor een gemeenteloket in Gorssel met algemene stemmen aangenomen en het college heeft aangegeven de motie te zullen uitvoeren. In de aanloop naar deze vergadering werd al duidelijk dat de volledige raad en het college het hierover eens waren, maar nu is het dus definitief.

De Dorpsraad Gorssel heeft hier samen met de dorpsraden van Eefde en Epse/Joppe ongeveer 1,5 jaar voor gestreden, vanaf het moment dat duidelijk werd dat het college alle loketdiensten in het nieuwe gemeentehuis in Lochem wilde concentreren. Natuurlijk hadden we liever een volwaardig loket gehad met royalere openingstijden, zoals dat ook werd bepleit in het breed gedragen referendum. Maar dit was politiek het best haalbare alternatief, en het is een loket met een zinvol pakket aan diensten. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering is genoemd dat de beoogde openstelling van 8 uur per week weinig is en is het college gevraagd hier niet krampachtig aan vast te houden als mocht blijken dat dit leidt tot grote drukte aan de balie. 

Het Gorsselse loket staat in 2015 opnieuw op de agenda. Dan zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij rekening zal worden gehouden met dan ingaande nieuwe wetgeving over het gemeentelijk KCC (Klant Contact Centrum). Binnenkort zal de raad criteria voor deze evaluatie vaststellen. Natuuurlijk zal de Dorpsraad de verschillende fracties hierover adviseren.

Meer over het Gorssels loket in ons nieuwsbericht van 2 november 2012.

Gorssel, 6 november 2012