Herstel Openluchttheater gaat door!

Uitvoering van het herstelplan voor de heemtuin & openluchttheater was vertraagd door bezwaar van de eigenaren van één aangrenzend perceel. In de afgelopen maanden is onder leiding van door de gemeente beschikbaar gestelde mediators overleg geweest tussen de Dorpsraad en deze bezwaarmakers en dat heeft tot een oplossing geleid. Dit betekent dat de procedures nu afgerond kunnen worden en dat daarna dan eindelijk gestart kan worden met de uitvoering. Er zijn concessies gedaan aan de bezwaarmakers, ondermeer t.a.v. het aantal voorstellingen (maximaal 6 per jaar) en dat deze op bepaalde dagen kunnen plaatsvinden. Maar: we kunnen nu dan aan de slag!

HuidigToneel277x212Afronden procedures en dan aan het werk
Met de uitkomsten van de mediation zal het bezwaar ingetrokken worden en kan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan op 3 december as. in de gemeenteraad behandeld worden. Intussen is de omgevingsvergunning voor het kappen van een flink aantal bomen opnieuw ingediend en verwacht mag worden dat we daar 1 februari a.s. mee kunnen starten. Aansluitend zullen dan de restauratie van het podium, paden, banken en diverse andere werkzaamheden ter hand worden genomen.

Bijeenkomst omwonenden
Op 7 november jl. is er in ’t Trefpunt een bijeenkomst geweest met de direct omwonenden waar de plannen nader toegelicht zijn. Zij zijn verheugd dat het verloederde terrein nu wordt opgeknapt en zijn in het algemeen enthousiast over de plannen. Tijdens de bijeenkomst zijn door omwonenden een aantal goede en bruikbare ideeën ingebracht die we nog zullen verwerken. Ook hebben zich een aantal mensen gemeld voor bepaalde werkzaamheden als het terrein en theater straks klaar zijn.

Financiering
De financiën zijn al langere tijd beschikbaar en met de aannemers zijn de afspraken over de prijs vrijwel rond. Mooie en heel leuke bijkomstigheid is nog dat de prijs van Omroep Gelderland van € 1.000,- die deze zomer door het enthousiaste team van ‘Zomer in Gelderland’ is gewonnen aan het theater besteed mag worden. Daarnaast heeft een dorpsbewoner nog een bedrag van € 250,- ter beschikking gesteld.  We gaan daar nog een mooie en straks goed zichtbare bestemming voor zoeken! Als u ideeën heeft laat het ons dan weten. 

Vrijwilligers gevraagd
Onderhoud en beheer zal worden ondergebracht in een op te richten stichting waarvoor enkele bestuursleden nodig zijn. Daarnaast zal er een groepje vrijwilligers komen die na voltooiing van het herstel willen helpen met het onderhoud van het terrein en bij de uitvoeringen. Hebt u belangstelling? Laat het ons graag weten!

Met de start in februari verwachten we dat uiterlijk in juni van volgend jaar het vernieuwde theater geopend kan worden. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Gorssel, 9 november 2012