Lezingen over museum zorgen voor drukbezochte ledenvergadering

Dinsdagavond 27 mei hield de Vereniging Dorpsraad Gorssel haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze werd gehouden in de kerk in Gorssel en bezocht door ongeveer 300 mensen, waarvan het merendeel leden van de Dorpsraad. In verband met lezingen na de pauze, werd de officiële vergadering wat vlotter afgehandeld dan andere jaren. Niettemin was er ruimte voor bestuur en werkgroepen om te vertellen waar zij aan werken. Herman Beekhuis en Jan de Vries werden als nieuwe bestuursleden benoemd. Binnenkort zullen via deze nieuwsrubriek de notulen van de vergadering worden gepubliceerd.

Lezingen architect Van Heeswijk en directeur operations Henk Uijterwaal
De Dorpsraad mag dan kunnen rekenen op een breed draagvlak in het dorp, de meeste mensen waren toch afgekomen op de lezingen van architect Hans van Heeswijk en Henk Uijterwaal, directeur operaions van het Museum voor Modern Realisme MORE. Van Heeswijk liet aan de hand van een boeiende presentatie zien hoe creatieve architectonische ideeën een oplossing kunnen bieden voor knelpunten bij bestaande publieke gebouwen. Het creëren van ondergrondse ruimtes voor musea die uit hun jasje groeien bijvoorbeeld, maar dan wel zodanig dat het boven de grond zichtbaar en uitnodigend is en beneden lichtval heeft. Het Apple-center in New York en het Louvre in Parijs zijn belangrijke inspiratiebronnen voor de ondergrondse uitbreiding van bijvoorbeeld het Mauritshuis. 

Museum MORE
Het museum in Gorssel is natuurlijk van een andere orde. Niettemin zijn ook daarin  de ideeën van Van Heeswijk herkenbaar: Veel glas en doorkijkjes, zodat mensen buiten zien wat er in het museum gebeurt, terwijl de bezoekers binnen zicht houden op de omgeving, waardoor zij zich comfortabeler voelen. Ook ‘zichtlijnen’ komen steeds terug in het werk van Van Heeswijk. Zo heeft het museum in Gorssel een lange zichtlijn vanaf de oude statige ingang van het voormalige gemeentehuis, door de centrale hal met glazen dak van de nieuwbouw en eindigend met uitzicht op de groene omgeving van het museum en de Roskamweide.
Het volume van de nieuwbouw van het museum is groter dan het gesloopte deel van het gemeentehuis. Daar staat tegenover dat het museum in een groene omgeving komt die aansluit bij de Roskamweide. Waar vroeger auto’s geparkeerd stonden op het weinig fraaie ‘maanlandschap’ rondom het gemeentehuis wordt het dus groen, en er komt een nieuwe parkeerplek tussen het museum en het tramstation voor ongeveer 75 auto’s.

De Roskam
Henk Uijterwaal vertelde het een en ander over de kunstcollectie, bestaande uit werken van Nederlandse realisten die Melchers heeft gekocht uit de boedel van DSB Bank Scheringa. In Gorssel zullen ongeveer 200 werken (van de totaal 1100) getoond kunnen worden, waarbij er regelmatig gewisseld zal worden. Tot grote opluchting van veel aanwezigen kon Uijterwaal vertellen dat De Roskam begin september 2014 (dus voor IJsseljazz) weer open zal gaan als hotel-restaurant. In de komende maanden krijgt het pand binnen en buiten een opfrisbeurt, maar er wordt niet gesloopt of gebouwd. De zalen achter de Roskam blijven beschikbaar voor feesten en partijen, aldus Uijterwaal.

Parkeren
Het museum gaat uit van 50.000 bezoekers per jaar, verdeeld over gemiddeld 250 per dag in het weekend en 125 op een doordeweekse dag. Daarvoor heeft het museum voldoende eigen parkeerplaatsen volgens Uijterwaal, maar uit veel reacties uit de zaal blijkt toch dat niet iedereen het daarover eens is. Ook het ‘betaald parkeren’ voor museumbezoekers, ook al is het een beperkt bedrag, doet veel stof opwaaien. Automobilisten zoeken gemakkelijk een andere plek, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat relatief langparkeerders voor het museum op de plaatsen voor de winkels in de Hoofdstraat hun auto parkeren.
Het laatste woord is hierover beslist nog niet gesproken. De Dorpsraad en de ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon zijn met het museum en de gemeente nog volop in overleg hierover.

Na afloop werd er nagepraat met drankje en hapje in De Brink, het bijgebouw van de kerk. Ook daar bleek maar weer eens hoezeer het museum, inclusief parkeren en verkeersstromen, ‘leeft’ onder de inwoners van Gorssel.

Nieuwe leden
De boeiende avond heeft een flink aantal nieuwe leden voor de vereniging opgeleverd.  Bijna 25% van de huishoudens in Gorssel is lid van de Dorpsraad. U nog niet?  Meld u snel aan.   


Bekijk de tijdens de bijeenkomst getoonde presentaties (PDF):

Gorssel, 28 mei 2014