Burgemeester, kernwethouder en kerncontactambtenaren op bezoek bij Dorpsraad

Burgemeester Van ’t Erve, kernwethouder Trix van der Linden en de kerncontactfunctionarissen Liesbeth van Rijn en Appie Baas waren 16 mei 2014 op bezoek bij de Dorpsraad Gorssel. De ontmoeting was ook bedoeld als (nadere) kennismaking. Voor de pas onlangs benoemde wethouder gold dat zeker, maar met de burgemeester is in de korte tijd sinds zijn aantreden reeds veelvuldig overleg geweest. Het gezelschap ging per fiets langs het museum, Den Oldenhof en Oldenhofpark, Borkel, Bloemenkamp, Openluchttheater, de IJsseldijk bij het veer en ’t Trefpunt. Daar werd steeds gestopt om ideeën, wensen en aandachtspunten te besproken. Na afloop was er een werklunch in ’t Trefpunt.

Museum
Bij het museum in aanbouw werd het gezelschap opgewacht door de uitvoerder van de bouwer, de heer Jan Nijzink. Natuurlijk interessant om de bouwactiviteiten te zien, maar voor de Dorpsraad was het toch zeker zo belangrijk om burgemeester en wethouder te wijzen op de te verwachten impact op de verkeersafwikkeling en het parkeren. Hierover wordt een verkenning gehouden en er zijn gesprekken gaande met alle betrokkenen, gemeente, ondernemersvereniging en vertegenwoordigers van het museum. Museumbezoek mag immers niet ten koste gaan van de mogelijkheden van kort parkeren voor het winkelend publiek.

Hoofdstraat
Bij Den Oldenhof en de Hoofdstraat werd stilgestaan bij reeds lang bestaande klachten over niet-werkende lampen en grondspots, onkruid tussen trottoirtegels, vieze banken en andere klachten die naar het idee van vele Gorsselnaren niet adequaat worden opgelost.  
Vervolgens werd de fietsronde onderbroken bij het Openluchttheater. Dat is begin vorig jaar met hulp van veel partijen, waaronder de gemeente, gerenoveerd en is nu een prachtige plek voor het dorp geworden. Leuke bijkomstigheid was dat er juist op deze dag een trouwerij werd gehouden in het theater, waarvoor alles al in gereedheid was gebracht.

Openstellingen IJsseldijk
Wandelen (en waar mogelijk ook fietsen) op de IJsseldijken is een diep gekoesterde wens van veel inwoners van Gorssel, Eefde en Epse. Natuurlijk zou er op termijn een wandelroute van Deventer naar Zutphen moeten komen over de dijken of deels door de uiterwaarden, waarbij er voorzieningen nodig zijn voor aanwonenden en boeren. Maar op het stuk van nog geen 900 meter van het veer naar de Hankweg richting Epse is openstelling snel en relatief gemakkelijk te realiseren en beperkt het verzet zich tot één agrarische ondernemer.

Werkgroepen
In ’t Trefpunt vond een werklunch plaats, waarbij zich ook enkele werkgroepleden van de Dorpsraad en een aspirant bestuurslid aansloten. De werkgroepen gaven een toelichting op hun activiteiten en doelstellingen. Met name de werkgroep Sociaal Maatschappelijke vraagstukken ziet zich gesteld voor grote uitdagingen samenhangende met de decentralisatie van de uitvoering van diverse zorgtaken, en het steeds grotere beroep van de overheid op mantelzorg, participatie en burgerinitiatief.

De ontmoeting werd wederzijds als prettig en informatief ervaren. “Onze werkrelatie met de gemeente is prima”, aldus voorzitter Hans Geerlink. “Ook met de burgemeester hebben we in korte tijd al veel en goed overleg gehad, en we zien uit naar een goede samenwerking met de nieuw benoemde kernwethouder Van der Linden.”

Gorssel, 17 mei 2014