Jaaroverzicht 2012

De Dorpsraad heeft het Jaaroverzicht 2012 gepubliceerd, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten over het afgelopen jaar. Per project is beschreven wat er is bereikt.  
2012 is voor de Dorpsraad een goed jaar geweest met veel successen, zoals het behoud van het gemeenteloket, de komst van het museum, het herstelplan voor het openluchttheater, de website Gorssel.nl, de Gorsselse inbreng voor de gemeentelijke structuurvisie en het Dorpsplan 2013-2017.
Andere onderwerpen vergen meer tijd, zoals openstelling van de IJsseldijken, plannen voor de N348 en het PHS – intensivering spoorvervoer in onze regio. Dat zijn belangrijke zaken voor het komende jaar. 

Open het Jaaroverzicht 2012 (pdf)