Herinrichting Nijverheidsplein

n 2010 is het Nijverheidsplein geheel opnieuw ingericht met nieuwe aanplant van bomen en hagen, parkeerplaatsen, banken en andere bestrating. De plannen hiervoor waren in 2009 ontwikkeld in goed overleg tussen de gemeente, direct omwonenden en de Dorpsraad. Eén grote boom kon blijven staan, de andere zijn aangetast en zullen worden gekapt. Het midden van plein is zoveel mogelijk vrij gehouden voor activiteiten zoals IJsselJazz.

Meer info: Presentatie van het plan tijdens de Algemene Ledenvergadering 15 april 2009(pdf)