Nieuwbouw Grooterkamp

De Dorpsraad is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen Grooterkamp (Reuvekamp zuid). De Dorpsraad heeft vraagtekens gesteld bij de noodzaak van deze uitbreiding van Gorssel, maar heeft er voor gekozen te proberen het plan zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het Dorpsplan. Een ontwerp van de projectontwikkelaar voldeed weliswaar in grote lijnen hieraan, maar had als groot nadeel dat de paardenwei aan de Kamperweg grotendeels zou worden volgebouwd.

De Dorpsraad heeft een eigen stedenbouwkundig adviseur gevraagd mee te denken over mogelijkheden dit bijzondere gebied vrij te houden. Uiteindelijk heeft dat in de gesprekken met de gemeente en de projectontwikkelaar geleid tot het definitieve ontwerp.

Schets van het nieuwe ontwerp in opdracht van de Dorpsraad Gorssel

Schets van nieuwe plan dat op initiatief van de Dorpsraad is gemaakt >>>  (pdf 175KB).
Eerder ontwerp >>>  (pdf 800KB).