Gemeente te snel over naar alleen digitale bekendmakingen

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2014 verplicht officiele bekendmakingen digitaal te publiceren. Het staat gemeenten daarbij vrij om ook andere media zoals een weekkrant te gebruiken. De gemeente Lochem publiceert dergelijke berichten nu via de Berkelbode en op haar eigen website.

De gemeente Lochem heeft een plan uitgewerkt voor berichtgeving via het landelijk publicatiesysteem GVOP. Dat is vastgelegd in een verordening waarover de gemeenteraad wordt gevraagd op 11 november een besluit te nemen. Naar ons idee is het plan waarmee de gemeente invulling geeft aan de verplichte digitale berichtgeving goed, maar wordt het huidige kanaal, een huis-aan-huis verspreid weekblad, te snel afgeschaft. In de verordening is sprake van een overgangsjaar 2014 waarin slechts verkorte berichten in de Berkelbode zullen verschijnen en vanaf 1 januari 2015 uitsluitend digitaal.

Uit onderzoek zou blijken dat 89% van de inwoners van de gemeente over internet beschikt. Daarnaast is er een groep die wel interaansluiting heeft maar die de vaardigheid of de apparatuur mist om dat te gebruiken. 

De Dorpsraad is van mening dat de bekendmakingen langer en volledig ook via een huis-aan-huis blad dienen plaats te vinden en dat de gemeente haar inwoners langer begeleidt naar digitale toegang en gebruik van de betreffende gegevens. De Dorpsraad heeft dat standpunt in een brief aan de gemeenteraad overgebracht.

 
Gorssel, 28 oktober 2013