Dorpsverkenning voor parkeren en verkeer museum

De komst van het Museum voor Modern Realisme zal vanaf 2015 zorgen voor veel extra bezoekers en verkeer in Gorssel en omgeving. De Dorpsraad vraagt reeds geruime tijd aandacht voor de gevolgen voor parkeren en verkeersstromen die hiermee samenhangen en heeft hier ook de Ondernemersverenging Gorssel Buitengewoon bij betrokken.  Deze week gingen vertegenwoordigers van de Dorpsraad, de ondernemersvereniging en de gemeente op pad om de mogelijke gevolgen van extra verkeer te onderzoeken.

De komst van het museum geeft Gorssel een positieve impuls voor de horeca, de winkels en de toeristische sector. Daarbij wordt wel met enige zorg gekeken naar de toename van het verkeer in het dorp en met name waar de auto’s van de museumbezoekers geparkeerd zullen worden. Achter het museum wordt een parkeerplaats gemaakt voor ruim 70 auto’s en daar kunnen op normale dagen de museumbezoekers prima terecht, ook als een deel van de bezoekers daarna nog het dorp of de omgeving wil bekijken. Maar wat gebeurt er op drukke dagen met al die auto’s? 
Die vraag was voor de Dorpsraad Gorssel eerder dit jaar aanleiding om in overleg te treden met vertegenwoordigers van het museum, de gemeente en de ondernemersvereniging. Gezamenlijk besloten zij de mogelijke verkeers- en parkeerproblemen te onderzoeken en daarbij te starten met een ‘dorpsverkenning’: een wandeltocht door de kern van het dorp om alle mogelijke parkeer- en probleemplekken in beeld te krijgen.
Aan de hand van die inventarisatie wordt later bekeken welke mogelijkheden er zijn, welke regulerende maatregelen genomen kunnen worden, wie dat moet doen en uiteraard ook: wie dat gaat betalen.


Gorssel, 1 mei 2014