Buurtschouwen in Gorssel

De gemeente Lochem, de Vereniging Dorpsraad Gorssel en Stichting Welzijn Lochem hebben het initiatief genomen voor buurtschouwen. Daarbij wordt met bewoners van die buurt, betrokken ambtenaren en uitvoerders voor werkzaamheden, de woonconsulent van de woningbouwvereniging en de wijkagent door de wijk gelopen, waarbij bewoners problemen, wensen en ideeën voor verbetering van de leefbaarheid kunnen aandragen. Die worden dan ter plaatse besproken en er worden afspraken gemaakt over oplossingen. De gemeente of haar uitvoerders streven ernaar om binnen een paar weken veel problemen te verhelpen.

Op donderdag 3 april jl. heeft de eerste schouw plaatsgevonden in het gebied van de buurtvereniging Plein 9 (Acaciaplein, deel Elfuursweg , Eikensingel, deel Esdoornlaan, Goudenregenstraat, Meidoornstraat, deel Molenweg, Prunusweg, Rietdekkerweg).
De eerste schouw is tot tevredenheid van alle betrokkenen verlopen en veel gesignaleerde zaken zijn al door de gemeente aangepakt.

Het is de bedoeling dat deze schouwen in alle buurten van Gorssel zullen worden uitgevoerd. Daar zal wel een periode van enkele jaren voor nodig zijn en het is ook nog afhankelijk van beschikbaar budget bij Stichting Welzijn Lochem.


Gorssel, 25 april 2014