Varianten Gorsselse Accommodaties (bericht van gemeente Lochem)

Hoe ziet het plan eruit voor de Gorsselse accommodaties? Welke varianten zijn mogelijk? En wie bepaalt welke variant het wordt? Hebben inwoners van Gorssel daar invloed op? Daar zijn veel inwoners van Gorssel benieuwd naar. De informatieavond op 26 maart 2019 van de werkgroep Gorsselse Accommodaties was dan ook druk bezocht. Intussen werkt de werkgroep GA! gestaag door.

Tijdens die informatieavond werden enkele varianten voor de samenvoeging van een aantal accommodaties gepresenteerd. In de weken erna is veel informatie gedeeld met en opgehaald bij Gorsselse inwoners. Met die inbreng heeft de werkgroep de varianten aangescherpt. De vijf onderzoekvarianten staan op www.lochem.nl (zoek op Gorsselse Accommodaties).

Hoe gaan we verder?

Twynstra Gudde steunt de Werkgroep GA! bij het uitwerken van de varianten. Dit adviesbureau heeft na een aanbesteding medio mei opdracht gekregen. De keuze voor Twynstra Gudde is gebaseerd op kwaliteit en prijs. Voor de uitwerking van de varianten staat een periode van ongeveer zes weken.

Invloed op keuze

Nadat de uitwerking van de varianten klaar is, presenteert de werkgroep GA! deze aan inwoners.De werkgroep komt nog met een plan hoe inwoners van Gorssel inspraak kunnen uitoefenen op de uitgewerkte plannen.

Waar vindt u informatie

Op dit moment is hier, op de site van de gemeente Lochem de meest recente informatie te vinden. Onder andere de visie en onderzoek varianten staan daar. Er zijn veel reacties geweest en het proces moet zorgvuldig gaan. Vandaar dat we verwachten dat we na de zomer weten welke varianten de voorkeur hebben. Bij vragen kunt u contact opnemen met Igor Grevers, procesbegeleider Werkgroep GA!, 06 101 35 496, en Johan Reuvers, projectleider gemeente Lochem, (0573) 28 92 22.