Toekomst Gorsselse accomodaties op ledenvergadering 25 mei

Met genoegen nodig ik u namens het bestuur van de Dorpsraad Gorssel uit voor onze ledenvergadering op 25 mei 2016.
We komen bijeen in De Brink, naast de NH-kerk aan de kerkstraat hoek hoofdstraat (let op! gewijzigde locatie!). De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee voor u klaar.
Naast de gebruikelijke technische verenigingszaken, het bijpraten over de activiteiten van de Dorpsraad en uw wensen voor de toekomst, hebben we als ‘hoofdonderwerp’ ditmaal de Gorsselse accommodaties. De gemeenteraad vergadert deze maand (9 en 23 mei) over de accommodaties in alle kernen van onze gemeente en dan vooral over hoe het met de accommodaties verder moet in tijden van bezuiniging. U begrijpt dat het voor Gorssel belangrijk is te weten hoe het ervoor staat met bijvoorbeeld onze school, het zwembad, ’t Trefpunt, de accommodaties van sportverenigingen en de kerk, enz.
De werkgroep accommodaties met vertegenwoordigers van allerlei accommodaties is hierin actief. Zij zal tijdens onze ledenvergadering ‘vers van de pers’ verslag doen. Voor uw informatie hebben we alvast een toelichting over het accommodatiebeleid geschreven.

Graag zie we u op woensdag 25 mei 2016, vanaf 19.30 uur in De Brink!

Hans Geerlink

Voorzitter Vereniging Dorpsraad Gorssel

Agenda ALV 25-5-2016 De Brink-1.pdf

Begroting 2016

concept verslag ALV 2015

Toelichting accomodaties

Cijfers 2015

Zie verder ook het artikel http://dorpsraadgorssel.nl/testen/412-krimp-ontgroening-en-bezuinigingen-leiden-tot-afstoten-accommodaties