Termijn voor reageren op Dorpsplan verlengd tot 26 januari 2013

   DorpsplanTitelpagina325px
     De termijn voor het indienen van uw reactie op
     het concept 
Dorpsplan 2013-2017 is verlengd
     tot 26 januari 2013

Vrijdag 28 december jl. heeft de Dorpsraad het concept voor het nieuwe Dorpsplan 2013-2017 toegelicht tijdens de druk bezochte dorpsbijeenkomst in het oude gemeentehuis van Gorssel. Aanvankelijk konden inwoners van Gorssel tot en met die bijeenkomst reageren op het Dorpsplan, maar vanwege de grote belangstelling en de vele reacties die tijdens de bijeenkomst zijn ontvangen is die termijn nu verlengd tot 26 januari 2013.
Dus tot die datum kunnen inwoners van Gorssel reageren op het plan. Vindt u dat er iets ontbreekt, of dat iets er niet goed  staat? Laat het ons weten. 
Daarna worden de reacties geïnventariseerd, zal het nodige worden aangepast en zal de Dorpsraad het definitieve plan aanbieden aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Het nieuwe Dorpsplan voor 2013-2017 dat nu is voorbereid heeft zijn wortels in het ‘oude’ Dorpsplan 2008 en zijn ankers in de Structuurvisie Lochem 2012-2020. U kunt het volledige Dorpsplan inzien en downloaden met de link hieronder of inzien bij de bibliotheek in Den Oldenhof. 

U kunt uw schriftelijke reactie afgeven op het adres Hoefslag 12, 7213 BW Gorssel, of per e-mail aan info@dorpsraadgorssel.nl 
  

Wilt u helpen?  

De Dorpsraad hoopt dat dit Dorpsplan inspireert en anderen enthousiast maakt, zodat zij met inwoners, verenigingen, bedrijfsleven en andere organisaties kan blijven werken aan de toekomst van Gorssel. Inzet van inwoners kan op vele manieren. Individueel of met een groep vrijwilligers, in de uitvoering of in de planvorming, langdurig of kortlopend.

Wilt u meer weten over de opgaven zoals die het Dorpsplan zijn opgenomen en waar we u als inwoner graag bij betrekken, neem dan contact op met de Dorpsraad Gorssel, per e-mail info@dorpsraadgorssel.nl of per telefoon 0575-492183