Structuurvisie en Woonvisie

Gorssel maakt haar eigen Structuurvisie / Woonvisie (2012-2013)
In 2013 is voor de gehele gemeente Lochem een nieuwe structuurvisie vastgesteld. In Gorssel is, als enige kern van Lochem, het Gorsselse deel van de structuurvisie vanuit het dorp zelf georganiseerd. Een breed samengestelde werkgroep van veertig personen heeft in een aantal werksessies het Gorsselse deel van de structuurvisie voorbereid en dat is op 23 april 2012 voorgelegd aan de inwoners van Gorssel, waarbij veel input is geleverd. Dat heeft geleid tot een ontwerp voor de structuurvisie dat de gemeente nagenoeg ongewijzigd heeft overgenomen. Een structuurvisie is een beleidsstuk en toetsingsinstrument voor de ruimtelijke inrichting van de gemeente.
Vervolgens is ook een nieuwe Woonvisie 2012-2020 vastgesteld, waarin het gemeentelijk woonbeleid voor de periode tot 2020 is bepaald. Samen met de ruimtelijke structuurvisie vormt de woonvisie het kader voor de uitvoering van het woonbeleid in de gemeente Lochem. De Woonvisie schetst een beeld van de algemene ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt, de demografische ontwikkeling van de gemeente Lochem en de ontwikkeling per kern.

– Structuurvisie 2012-2020: Alleen hoofdtekst  of  Met bijlagen (190 pagina’s)
– Woonvisie 2012-2020 (pdf)