Persbericht Lochem zoekt zijn zwerfafvalhelden

Persbericht

19 oktober 2018

Lochem zoekt zijn zwerfafvalhelden

In de gemeente Lochem zijn veel inwoners actief die zich inzetten voor een schone buurt. De gemeente Lochem en Circulus-Berkel zoeken samen met Stichting Welzijn Lochem deze helden. Ken jij zo’n inwoner? Meld hem of haar dan aan!I

edereen kent wel iemand in de omgeving die de handen uit de mouwen steekt om de buurt schoon te houden. Iemand die altijd na een buurtbarbecue blijft om de rommel op te ruimen. Iemand die de speeltuin opruimt. Iemand die vrijwillig de kantine en het sportveld schoon houdt. Iemand die soms rondom afvalcontainers veegt. Of iemand die altijd met het uitlaten van zijn hond ook rommel van een ander in de prullenbak gooit. Naar die mensen zijn we op zoek!

Heel normaal

“De meeste zwerfafvalvrijwilligers die ik gesproken heb, vinden het heel normaal dat ze soms het afval van anderen opruimen en vinden niet dat ze daarvoor beloond hoeven te worden”, zegt opbouwwerker Hugo Schoute van Stichting Welzijn Lochem. “En toch willen we juist deze mensen in het zonnetje zetten met een gezellige avond in december met een hapje en een drankje en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Omdat de vrijwilligers vaak bescheiden zijn, vragen we ieders hulp om hen uit te nodigen.”

Aanmelden

Ken je iemand die in de gemeente Lochem woont en die vrijwillig zwerfafval opruimt? Meld hem/haar dan meteen aan! Stuur de naam, een telefoonnummer en/of email adres van de persoon, wat hij/zij zoal doet en waar hij/zij dit doet voor 17 november naar h.schoute@welzijnlochem.nl. Natuurlijk mag je ook jezelf aanmelden!

Zwerfafval aanpakken

Inwoners die af en toe zwerfafval opruimen zijn onmisbaar voor een schoon Lochem. Daarom zetten de gemeente Lochem, Circulus-Berkel en Stichting Welzijn Lochem hen graag in het zonnetje. Dit initiatief is onderdeel van ‘Help Lochem afvallen’: het afval- en grondstoffenbeleid van de gemeente Lochem. Het doel hiervan is afval nog beter te scheiden, restafval verder te verminderen en zwerfafval samen aan te pakken. Meer informatie is te vinden op www.helplochemafvallen.nl.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo Schoute, Stichting Welzijn Lochem, tel. 06-45640825 of per e-mail: h.schoute@welzijnlochem.nl.