Notulen Algemene Vergadering Dorpsraad van 30 mei 2012

Notulen van de Algemene Vergadering van 30 mei jl >>> (pdf)
Presentatie op scherm tijdens de vergadering >>> (pdf)