Gemeenteraad koerst aan op handhaving loket Gorssel, maar wil eerst nader onderzoek

De gemeenteraad heeft op 18 juni en 2 juli vergaderd over het handhaven van een gemeentelijk loket in Gorssel. B&W wil na gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis in Lochem het loket in Gorssel sluiten, maar de raad lijkt aan te sturen op een nieuw loket in Den Oldenhof, waarbij wordt samengewerkt met de daar aanwezige diensten zoals de bibliotheek, CJG, SOL en SCW. De raad heeft gevraagd om nader onderzoek over deze samenwerking en naar de vraag of in ieder geval het aanvragen van bijvoorbeeld reisdocumenten in Gorssel kan plaatsvinden. Afhalen hiervan zou dan in Lochem moeten gebeuren. Bij de discussie over het loket in Gorssel wordt nu ook een door de gemeente nog te ontwikkelen plan betrokken voor verbetering van de communicatie met en de dienstverlening aan de kernen. De dorpsraden van de westelijke kernen Eefde, Epse/Joppe en Gorssel bepleiten dat ze beter en sneller worden betrokken bij plannen en besluitvorming die hun kernen betreffen. Ook bepleiten zij een goede zichtbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente, bijvoorbeeld door de in Eefde reeds succesvolle wijkaanpak met enquêtes en wijkschouwen in aanwezigheid van ambtenaren, en per kern te houden spreekuren met de kernwethouder en ambtenaren. 
De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel hebben de afgelopen weken met alle fracties gesproken over het loket, het communicatieplan en hun eigen rol.
Brief die hierover door de drie dorpsraden is verstuurd aan college en raad >>>

Gorssel, 2 juli 2012