Ledenvergadering op 5 september 2018

Op woensdagavond 5 september 2018 houdt de Vereniging Dorpsraad Gorssel de eerder aangekondigde algemene ledenvergadering (ALV). We nodigen de leden van de vereniging daar van harte voor uit. De leden krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging.

Ook Gorsselnaren die (nog) geen lid zijn van de Dorpsraad zijn welkom. Over verenigingszaken mogen zij niet meestemmen.

Na een jaar hard werken is het nieuwe Dorpsplan 2018-2023 klaar, mede dankzij de inbreng van heel veel Gorsselnaren. Tijdens de ALV zal er een toelichting op gegeven worden.

Het gedrukte Dorpsplan is op 5 september tijdens de ledenvergadering beschikbaar, nadat het eerste exemplaar aan kernwethouder Bert Groot Wesseldijk is uitgereikt.

Vanaf 6 september komt het Dorpsplan ook digitaal beschikbaar via de website van de Dorpsraad en Gorssel.nl.nVerder staan op de agenda van de ALV de première van de promotiefilm over Gorssel en de bestuurswisseling.

Voldoende aanleiding om naar onze ALV te komen!n

Als bijlage treft u de agenda van de ledenvergadering aan, plus het verslag van de ALV van 30 mei 2018.

Graag zien we u bij onze ledenvergadering op woensdagavond 5 september 2018

Inloop:  vanaf 19.30 uur

Start:  20.00 uur

Locatie:  Kerk, Hoofdstraat 27