Helpt u mee om het Dorpsplan uit te voeren?

Ons nieuwe Dorpsplan Gorssel 2013-2017 is gereed. Om de gewenste toekomstige ontwikkelingen zoals beschreven in dit Dorpsplan te realiseren, is het nodig om concreet aan de slag te gaan. Het gaat om wensen en opgaven op het gebied van leven en wonen, recreatie & toerisme, de ontwikkelingen in ons centrum, stimuleren van de economie, etcetera. 

    VoorbladDorpsplan325px
     Voorblad van het Dorpsplan Gorssel 2013-2017
 

Sommige wensen en opgaven zijn heel concreet en kunnen direct worden uitgevoerd. Andere moeten nog (verder) worden verkend en/of worden uitgewerkt tot een concreet plan. Het gaat om projecten met een lange of korte looptijd die individueel of door een werkgroep worden opgepakt.

Dit kan de Dorpsraad niet alleen en daarom doet zij een beroep op de Gorsselse gemeenschap: haar inwoners, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Maar ook de gemeente wordt gevraagd een bijdrage te leveren.

Om u hierover meer te vertellen en om deelnemers te werven, organiseert de Dorpsraad op 16 april a.s. een bijeenkomst in de Vullerschool van 20.00-21.30

We horen graag van u of en hoe u een bijdrage wilt leveren en lichten onze ideeën over aanpak en werkwijze toe. Daarnaast geven we een toelichting op de inhoudelijke opgaven uit het Dorpsplan.

Voor meer informatie en aanmelding voor de avond kunt u contact opnemen met de Dorpsraad via info@dorpsraadgorssel.nl

We zien u graag op 16 april in de Vullerschool

 

Gorssel, 31 maart 2013