Helpt u mee om het Dorpsplan uit te voeren?

   DorpsplanTitelpagina325px

Ons nieuwe Dorpsplan Gorssel 2013-2017 nadert de afrondende fase. Binnenkort zal het eerste exemplaar aan kernwethouder Wilma Heesen worden overhandigd. Om de, in het Dorpsplan beschreven, gewenste toekomstige ontwikkelingen te realiseren, is het nodig om concreet aan de slag te gaan. Voor de vijf thema’s ‘leven en wonen’, ‘landschap en cultuurhistorie’, ‘recreatie en toerisme’, ‘infrastructuur en mobiliteit’ en ‘landbouw en economie’, zijn in het Dorsplan diverse opgaven beschreven.

Sommigen zijn heel concreet en kunnen direct worden uitgevoerd. Anderen moeten nog (verder) worden verkend en/of worden uitgewerkt in een plan. Het gaat om projecten met een lange of korte looptijd die individueel of door een werkgroep worden opgepakt.

Dit kan de Dorpsraad niet alleen en daarom doet zij een beroep op de Gorsselse gemeenschap: haar inwoners, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Maar ook de gemeente wordt gevraagd een bijdrage te leveren.

Om u hierover meer te vertellen en om deelnemers te werven, organiseert de Dorpsraad een bijeenkomst, waarbij we u vertellen over de bedacht werkwijze en u laten kennis maken met de verschillende opgaven en en projecten die wachten op uitvoering.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op 20 maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. Locatie wordt later bekend gemaakt.

Wilt u meer informatie over de avond of wilt u zich alvast aanmelden voor één van de projecten dan kunt u contact opnemen via

 

Plaats een reactie