Doorklikken naar het volgende punt:

10. Het Bosrestaurant en het voormalig station Gorssel

9. De kerk van Joppe

Joppelaan 71 A
7215 AC Joppe

De neogotische rooms-katholieke kerk ‘Onze lieve Vrouw Temhemelopneming’ (rijksmonument) dateert van 1868. De toen pas twintigjarige baron van kasteel ’t Joppe betaalde de kerk en de naastgelegen pastorie. De parochie ontstond in een protestantse omgeving. Boven de entree bevindt zich het wapen van de familie Van Hövell tot Westerflier. De grote toren in dit kleine dorp meet 41 meter. Achter de kerk ligt het idyllische kerkhof. In de kersttijd wordt al zo’n 50 jaar op het voorplein ‘de buitenstal’ met levende dieren opgebouwd.

Vanaf het midden van de 19de eeuw mochten de katholieken weer eigen kerken bouwen. Architect Wennekers, sterk beïnvloed door Pierre Cuypers, de architect van het Rijksmuseum, bouwde er 26. De pastorie is een gemeentemonument. Toen de kerk klaar was stonden er alleen banken in. Voor de verdere inrichting deed de baron een beroep op zijn familie. Die schonk o.a. het orgel, een monstrans en een 17de eeuwse kelk. Bekende ateliers van o.a. Mengelberg vervaardigden de preekstoel, het doopvont, de kruiswegstatie, beelden in de kerk en op het kerkhof. In de oorlog raakte de kerk zwaar beschadigd en de klokken werden uit de toren geroofd. Na de oorlog vervaardigde glazenier Theo Lubbers drie fraaie gebrandschilderde ramen. Door acties onder de parochianen kwamen er weer twee klokken in de toren en later zelfs drie. Op initiatief van pastoor Sloot is de naastgelegen school gesticht en tegenover de kerk werden bejaardenwoningen gebouwd. In de jaren zestig van de vorige eeuw was dit landelijk nieuws. De oudere boeren konden hierdoor de boerderij verlaten om ruimte te maken voor de jongere. De pottenkijkers verdwenen zo van het erf. De sculptuur van de boer die in zijn koffiepauze over zijn akker uitkijkt verbeeldt de naam van het complex “Vespertied”. In de volksmond werd het: de boerenhemel.

Jan Baggen, Zutphen. (janbaggen.nl)
Kerkinterieur

memento mori

Margrieten in ’t hekwerk
gieters op het hof
baronnen in het midden
vervallen hier tot stof

Ook ik word hier begraven
onder de bomen in ’t groen
Maria zal mij helpen
als ik me met de dood verzoen.

Margreet Strijbosch, Deventer

Architect Wennekers plaatste, uitzonderlijk genoeg, een afbeelding van de Romeinse god Bacchus boven de ingang aan de binnenzijde van de kerk. Lag hieraan het idee ten grondslag dat men alle geneugten van de schepping eer moet aandoen? Een groot navolger van dat idee was Gradus Jansen: trouw kerkganger, fervent koorzanger, polderwerker en eeuwig zwerver. Tevens bewoner van de vroegere herberg ‘De Duizend Vreezen’ op de Gorsselse enk. In de oorlog onderscheidde hij zich door Engelse piloten in een bootje de IJssel over te zetten. Het graf van Gradus op het kerkhof is geschonken door de parochianen.

Gradus Jansen (hh)