(Duur video: 0:26 min.)

Doorklikken naar het volgende punt:

11. Huis te Werken

10. Het Bosrestaurant en het voormalig station Gorssel

Joppelaan 100
7215 AC Joppe

Op deze plaats staat waarschijnlijk vanaf 1883 een café/stationskoffiehuis. Het treinstation opende in 1865 aan dezelfde zijde van het spoor. Het café is verder hotel (Dikkers) geweest, want ook het toerisme profiteerde van dit station nabij bos en heide. Nu is hier het Bosrestaurant gevestigd. Sinds een desastreuze brand eind 2018 werd het compleet hersteld  en begin 2020 weer geopend.

Henk van der Ven, Epse. ’Laat Diner’, 1977. (Collectie Deventer Musea)

Station Gorssel
Veel Gorsselnaren waren het er bepaald niet mee eens dat ‘hun’ station in 1865 ruim een kilometer verder in de kleine buurtschap Joppe werd aangelegd. Het was de zoveelste  stopplaats op de ‘Staatslijn A’ van Arnhem naar Leeuwarden. Het lijkt erop dat de gekozen goedkopere versie van het traject met een oostelijke knik over de heide meer een rol bij het besluit speelde dan dat de adellijke bewoner van het kasteel ‘t Joppe zijn beslissende invloed daarop heeft kunnen uitoefenen. Het blijft evenwel een vreemde boog die nog altijd in de huidige treinverbinding Zutphen – Deventer v.v. zit. Het toenmalig stationsgebouw was er een van de eenvoudigste ‘standaardklasse’.

Bertram Weihs, Den Haag. ‘Overgang te Gorssel’, 23-5-1942. (Privé collectie; bron: RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis)

Film over Station Gorssel (26 sec.)

Ongeval bij Joppe met een stoomtrein, 1902
De Telegraaf schrijft op 24 maart 1902: “Zaterdag, maar vooral Zondag werd het terrein van het ongeluk door duizenden bezocht. Velen gingen per fiets, maar de meesten per locaaltrein, per tram of rijtuig, enkelen per automobiel. De café’s bij het kasteel ’t Joppe maakten goede zaken. (…) De telegrafische gemeenschap tusschen Gorssel en Deventer is Zaterdag in den namiddag hersteld. Het publiek is, zooals gewoonlijk, zeer voorbarig met het uiten van zijn meening: het wordt reeds openlijk gezegd, dat de assistent-wisselwachter verzuimd zou hebben op tijd den wissel over te halen.”

‘Man zonder broek’ in 1868

“Om te doen uitkomen dat het spoor-station te Gorssel te ver ligt van de kom van het dorp haalt de Zutph. Cour. het volgende voorbeeld aan: Ene commissie uit een der omliggende dorpen komt den predikant hooren, die daar de predikbeurt vervulde. Na afloop van de dienst rept men zich, om bijtijds aan het station te zijn, maar komt te laat. De trein is vertrokken. Naar het dorp terugkeeren is der boeren-commissie te ver; dus legt men zich onder een boom neder, om zoo den volgenden trein af te wachten. Een der leden, een zuinig man, hangt zijnen nieuwen pantalon over een weidehek en vleit zich daarna bij zijn vrienden neder. Weldra slapen allen gerust. Een naderenden trein wekt hen. Allen reppen zich, doch de man zonder pantalon liep radeloos heen en weder: enige koeijen hebben zijn zoo zuinig bewaard kleedingsstuk totaal vernield. Weldra fluit de locomotief. De goede man, ten einde raad, stapt zonder broek in de trein. Dit is, zo besluit het blad, slechts één der schromelijke gevolgen, veroorzaakt door den grote afstand van dorp tot station.” (Uit de Heldersche en Nieuwedieper Courant, 30 september 1868