Dorpsraad protesteert tegen afschaffen subsidie veerdienst

De gemeente Lochem wil haar aandeel in de subsidie voor het voet-fietsveer ad € 22.000 vanaf 2017 geheel stopzetten. Dat staat in de begroting voor 2015 (met daarin bezuinigingsmaatregelen voor latere jaren) van het college, die maandag 10 november 2014 in de gemeenteraad wordt besproken. De waarschijnlijke consequentie daarvan is dat het veer niet meer exploitabel zal zijn en zal verdwijnen. Dat nieuws heeft veel vragen en boze reacties opgeroepen. De gemeente geeft prioriteit aan stimulering van recreatie en toerisme (o.a. via de kostbare plannen van Lochem 3.0) en laat een concreet succes als het pontje vallen. 
Het huidige contract met de veerdienst loopt eind 2016 af.

Het bestuur van de Dorpsraad Gorssel heeft de gemeenteraad opgeroepen  middels een amendement het college op te dragen dat behoud van het veer uitgangspunt behoort te zijn. Als er bezuinigd kan worden dan is dat goed, maar wel met behoud van de huidige vaartijden (6 maanden), kwaliteit en capaciteit (die op zomerse dagen al krap is).

  • Brief d.d. 6-11-2014 van de Dorpsraad aan gemeenteraad en college hierover (volgt)
  • Begroting 2015 (pdf – 3 MB ; zie één regel bovenaan blz 84 = bladzijde 5 van bijlage 1; meer toelichting wordt niet verstrekt) 

Gorssel, 6 november 2014